Atbildes, kuras tu meklē
Fridrihsons Kurts

Scenogrāfs, gleznotājs, grafiķis (1911-1991)

Kurta Fridrihsona darbi

Kurts Fridrihsons. 18darbu reprodukcijuatklātnes. - Rīga : Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2005.

Fridrihsons Kurts. Mala : tā rakstīja Fridrihsons / Kurts Fridrihsons, Gundega Repše. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 268, [3] lpp.

Fridrihsons Kurts. Pasāžas / Kurts Fridrihsons [pasāžas] ; Imants Ziedonis [teksts] ; [Skaidrītes Cielavas un Valda Ķikāna pēcv.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 223 lpp. - (Grāmata sagatavota pēc 1985.gada izd.).

Literatūra par Kurtu Fridrihsonu

Grāmatas

Čaklais Māris. Dzeguzes balss : [dzeja] / Māris Čaklais ; Gvido Kajona fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 214, [1] lpp. - (Vajadzīga grāmata). - Saturā: veltījums Kurtam Fridrihsonam.

Repše Gundega. Pieskārieni. Kurts Fridrihsons / Gundega Repše ; māksl. Dina Ābele - Rīga : Jumava, 1998. - 105,[4] lpp.

Runcis : [atmiņu krāj. par Pēteri Pētersonu] / sast. un priekšv. sarakst. Ieva Zole ; no vācu val. tulk. Irēna Gransberga ; māksl. Dina Ābele. - Rīga : Jumava, 2003 - 559, [1] lpp. - Saturā: Runcis, kurš strādā, jeb, Režisors Pētersons un viņa komandas biedri : Kurts Fridrihsons.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Balode Ingmāra. Bākas un naktssargi vai vienkārši skaisti cilvēki : [par māksl. Kurtu Fridrihsonu (1911-1991)] / Ingmāra Balode // Jaunā Gaita (Toronto). - ISSN 0448-9179. - 56.gadagāj., Nr.4 (2010, ziema), 21.-24.lpp.

Blumberga B. [Atklāj] 22 arhitektu un mākslinieku akvareļu izstādi : [par māksl. Kurta Fridrihsona (1911-1991) 1980.g. aizsākto kopējo akvareļu izstāžu tradīciju Arhitektu namā] / B.Blumberga // Latvijas Architektūra. - ISSN 1407-4923. - Nr.3 (2008), 151.lpp.

Kārkla Dace. Kurts Fridrihsons atgriežas Liepājā : [par gaidāmo gleznotāja K.Fridrihsona (1911-1991) darbu izstādi Liepājas muzejā] / Dace Kārkla // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.90 (2007, 18.apr.), 4.lpp. - (Iel. "Kultūras pulss").

Repše Gundega. Vidusjūras tikšanās : [par franču rakstnieku un filozofu Albēru Kamī (1913-1960) : sakarā ar aut. stāstījumu par Franču grupu un gleznotāju Kurtu Fridrihsonu gadskārtējā A.Kamī velt. konf. Lurmarēnā (Francija)] / Gundega Repše ; ar K.Fridrihsona akvareļa "Albērs Kamī" reprod. // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.41 (2007, 19./26.okt.), 13.lpp.

Štrausa Sarmīte. Zīmē ar gaismēnām un nojausmām : [par gleznotāja Kurta Fridrihsona (1911-1991) darbu izstādi "Pārvērtības" Liepājas Vēstures un mākslas muzejā] / Sarmīte Štrausa // Kursas Laiks. - ISSN 1407-6004. - Nr.97 (2007, 18.aug.), 4.lpp.

Tīrons Uldis. Tava vēstule bija kā Tava roka : [par Kurta Fridrihsona grām. "Mala: tā rakstīja Fridrihsons" (Rīga : Dienas Grāmata, 2010)] / Uldis Tīrons // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.58 (2010, 10.marts), 18.lpp.