Atbildes, kuras tu meklē
2013.05. Kalendārs bibliotēkām

1.V

Darba svētki

Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

2.V

literatūrkritiķim, dzejniekam Vitautam Kalvem - 100 (1913-1989)

rakstniekam Jurim Kosam - 135 (1878-1967)

3.V

Starptautiskā preses brīvības diena

dzejniekam Imantam Ziedonim - 80 (1933)

4.V

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

Baltijas Centrālās bibliotēkas dibinātājam Oto Bongam - 95 (1918-2006)

5.V

vācu filozofam, sabiedriskajam darbiniekam Kārlim Marksam - 195 (1818-1883)

7.V

vācu komponistam, pianistam Johannesam Brāmsam - 180 (1833-1897)

8.V

Nacisma sagrāves diena

Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena

rakstniecei Anitai Daugulei - 105 (1908-1985)

9.V

Eiropas diena

spāņu filozofam Hosē Ortegam i Gasetam - 130 (1883-1955)

10.V krievu izcelsmes franču aktrisei Marinai Vladi - 75 (1938)

12.V

Mātes diena

krievu dzejniekam Andrejam Vozņesenskim - 80 (1933-2010)

ārstam, psihoterapeitam, onkologam, hipnologam Jānim Zālītim - 80 (1933-2007)

14.V

literatūrkritiķim, žurnālistam Ermanim Pīpiņam-Vizulim - 140 (1873-1927)

15.V

Starptautiskā ģimenes diena

16.V

īru aktierim, producentam Pīrsam Brosnanam - 60 (1953)

grafiķim Vilim Ciesniekam - 105 (1908-1989)

17.V

dzejniecei Maijai Laukmanei - 60 (1953)

18.V

Starptautiskā muzeju diena

18.V

grafiķim, izdevniecības „Zelta ābele" grāmatu ilustratoram, izdevniecības grafiskās zīmes autoram Voldemāram Krastiņam - 105 (1908-1960)

18.V

rakstniekam Jukumam Palevičam - 140 (1873-1900)

persiešu astronomam, zinātniekam, dzejniekam, filozofam Omaram Haijāmam - 965 (1048-ap 1131)

20.V

mūziķim, komponistam Jurim Kulakovam - 55 (1958)

22.V

angļu dzejniekam Aleksandram Poupam - 320 (1688-1744)

publicistam, kultūrvēsturniekam Eduardam Kozlovskim (junioram) - 100 (1913-1998)

vācu komponistam, diriģentam, rakstniekam Rihardam Vāgneram - 200 (1813-1883)

24.V

dramaturgam, režisoram Pēterim Pētersonam - 90 (1923-1998)

25.V

arhibīskapam Jānim Vanagam - 55 (1958)

grafiķim Jurim Petraškevičam - 60 (1953)

vēsturniekam, rakstniekam, tiesībzinātniekam Arvedam Švābem - 125 (1888-1959)

izdevniecību darbiniekam Paulam Betleram - 130 (1883-1969)

26.V

rakstniekam, izdevējam Oto Krollam - 125 (1888-1969)

amerikāņu politiķim HenrijamKisindžeram - 90 (1923)

amerikāņu dejotājai Aisedorai Dunkanei - 135 (1878-1927)

28.V

aktierim Pēterim Liepiņam - 70 (1943)

29.V

krievu aktierim Aleksandram Abdulovam - 60 (1953-2008)

rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam - 80 (1933)

31.V

literatūrzinātniekam Viktoram Ivbulim - 80 (1933)

dzejniekam, tulkotājam Jānim Medenim - 110 (1903-1961)

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2013