Atbildes, kuras tu meklē
Vērdiņš Kārlis

dzejnieks (dz. 1979)

Kārļa Vērdiņa darbi

Grāmatas

Bībls Konstantins. Jaunais Ikars : poēma / Konstantins Bībls ; atdz. Kārlis Vērdiņš ; Aigas Veckalnes parind. ; red. Mihals Škrabals. - Rīga : Tapals, 2006. - 103, [1] lpp. - Paral. čehu un latviešu val.

21 no 21.gadu simteņa : Brālības A dzeja, proza, drāma / sast. Dainis Grīnvalds ; pēcv. aut. Dainis Grīnvalds ; māksl. Kaspars Rekmanis ; Daces Dātavas, Daiņa Grīnvalda, Didža Grodzes foto. - Rīga : Daugava, 1999. - 289, [6] lpp. - Saturā aut. un par viņiem: Anna Akmentiņa, Anda Baklāne, Ingmāra Balode, Ieva Bērziņa, Ronalds Briedis, Agnija Ēvele, Jānis Indāns, Zane Krasnā, Jana Kukaine, Madara Laure, Artūrs Logins, Ieva Melgalve, Gundega Ozoliņa, Reinis Piziks, Marts Pujāts, Iveta Rancāne, Ingus Rubenis, Zane Siliņa, Laura Tabūna, Kristaps Vecgrāvis, Kārlis Vērdiņš.

Īgltons Terijs. Marksisms un literatūras kritika / Terijs Īgltons ; [no angļu val. tulk. [un pēcv. sarakst.] Kārlis Vērdiņš]. - Rīga : 1/4 Satori, 2008. - 124, [4] lpp.

Jaunākā latviešu literatūra : žanru pārskati, teorija un kritika / sast. un priekšv. sarakst. Ausma Cimdiņa ; red. Anitra Pārupe ; vāka dizains: Arnis Čakstiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2007. - 98 lpp. - Sarurā: Dzeja / Kārlis Vērdiņš.

Latviešu mūsdienu dzeja, 1997-2007 : izlase / sakārt. Astrida Vulfa ; red. Lolija Soma. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 157, [3] lpp. - (Vajadzīga grāmata). - Saturā: Kārlis Vērdiņš.

LīRojs Dž.T. Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu : stāsti / Dž.T.LīRojs ; no angļu val. tulk. Kārlis Vērdiņš ; red. Ieva Lešinska-Geibere ; Māra Ābeles vāka dizains. - Rīga : Atēna, 2006. - 190, [1] lpp.

Nakts rotaļas : latviešu erotiskā dzeja : 50 aut. - 100 dzejoļi / Jāņa Zālīša sakārt. ; māksl. Māris Sīmansons. - Rīga : Atēna, 2004. - 137, [1] lpp. - Saturā: Kārlis Vērdiņš.

Vērdiņš Kārlis. Biezpiens ar krējumu : dzejoļi, 2000-2004 / Kārlis Vērdiņš. - Rīga : Atēna, 2004. - 81, [1] lpp.

Vērdiņš Kārlis. Burtiņu zupa : dzejoļi bērniem / Kārlis Vērdiņš ; red. Inese Zandere ; il. Otto Zitmanis. - Rīga : Liels un mazs, 2007. - 52 lpp.

Vērdiņš Kārlis. Es : dzejoļi, 2004-2008 / Kārlis Vērdiņš ; red. Jānis Rokpelnis ; māksl. Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, 2008. - 103 lpp.

Vērdiņš Kārlis. Ledlauži : dzejoļi, 1997-2000 / Kārlis Vērdiņš ; vāka foto: Pēteris Draguns. - Rīga : Mansards, 2009. - 100, [1] lpp. - (Mansarda kolekcija. Visjaunākie laiki ; 5).

Vērdiņš Kārlis. Ledlauži : [dzeja], 1997-2000 / Kārlis Vērdiņš ; Arņa Balčus foto. - Rīga : Nordik, 2001. - 86, [4] lpp.

Zemgaliešu Biruta. Sārtais skūpsts : dzejas, 1905-1906 / Zemgaliešu Biruta ; sast. un pēcv. "Dzejnieces dzimšana" sarakst. Kārlis Vērdiņš ; māksl. Armīns Ozoliņš. - Rīga : Pils, 2005. - 93, [1] lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Vērdiņš Kārlis. Apavu izgatavošanai nepiemērota āda : latviešu dzeja 2007.g. : [pēc ref. Andreja Upīša konf. (11.martā) "Jaunākā latviešu literatūra"] / Kārlis Vērdiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (2008, apr.), 118.-130.lpp.

Vērdiņš Kārlis. Atkalredzēšanās ar Linardu : [par trimdas dzejnieka Linarda Tauna (1922-1963, ASV) dzeju] / Kārlis Vērdiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2007, maijs), 91.-94.lpp.

Vērdiņš Kārlis. Atmiņas no tautiskā laikmeta ; Magnāta atmiņas ; Dullā barona Bundula atmiņas ; Retoriķa atmiņas ; Īslandiešu mājsaimnieces atmiņas ; Karaļa Ibī atmiņas ; Sančo Pansas atmiņas ; Doktora Vatsona atmiņas ; Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedra kandidāta atmiņas : [ar īsām ziņām par aut.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.215 (2007, 14.sept.), 14.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.35).

Vērdiņš Kārlis. Bija mums teorija! : [par mākslas zinātnieces Stellas Pelšes Dr. disert. "Latviešu mākslas teorijas vēsture: mākslas definīcijas valdošo laikmeta ideju kontekstā (1900-1940)"] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.155 (2007, 6.jūl.), 8.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.25).

Vērdiņš Kārlis. Dumpinieki un stilizētāji : [par franču dzejprozu] / Kārlis Vērdiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (2009, apr.), 103.-108.lpp.

Vērdiņš Kārlis. Es / Kārlis Vērdiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (2008, apr.), 8.-14.lpp.

Vērdiņš Kārlis. Ieskats 2005.gada latviešu dzejā : [ref. Andreja Upīša konf. "Jaunākā latviešu literatūra: sociālā realitāte un teksts" : iesp. saīs.] / Kārlis Vērdiņš ; ar Edvīna Raupa iev. // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.6 (2006, 10./17.febr.), 5.lpp.

Vērdiņš Kārlis. Izmisīgā brīvība jeb Latviešu dzeja 2006.gadā : [pēc ref. Andreja Upīša konf. "Jaunākā latviešu literatūra: sociālā realitāte un teksts" (27.apr.)] / Kārlis Vērdiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.6 (2007, jūn.), 128.-141.lpp.

Vērdiņš Kārlis. Kukapurra ; Trakā lapsa ; Kūniņas : [no krāj. "Burtiņu zupa" (Rīga : Liels un mazs, 2007)] / Kārlis Vērdiņš ; ar Otto Zitmaņa il. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.1 (2008, janv.), [18.-19.]lpp.

Vērdiņš Kārlis. Linards Tauns. Hronoloģija : [par trimdas dzejnieku (īst. v. Arnolds Mikus Bērzs-Bērziņš (1922-1963))] / Kārlis Vērdiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2007, maijs), 130.-131.lpp.

Vērdiņš Kārlis. Ne zivs, ne gaļa : [par dzejprozu] / Kārlis Vērdiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (2009, apr.), 58.-62.lpp.

Vērdiņš Kārlis. Nenoslēptās iedvesmas : par Gunara Saliņa "gadījuma dzejoļiem" [krāj. "Miglas krogs", "Melnā saule", "Satikšanās" u.c.] / Kārlis Vērdiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.7 (2006, jūl.), 110.-113.lpp.

Vērdiņš Kārlis. Piezīmes Debešķīgo pagānu sadzīvošanas manifestam : [par trimdas rakstnieku grupas 1956.g. 1.sept. parakstītā manifesta aut. Dzidru un Modri Zeberiņiem un Mudīti Austriņu] / Kārlis Vērdiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2007, maijs), 114.-116.lpp.

Vērdiņš Kārlis. Skandāla smarža / Kārlis Vērdiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2006, maijs), 8.-17.lpp. - Saturs: "Skandāla smarža no lielpilsētas..." ; Noskaņas ; Ceļmalā ; Jaunais gads ; Cūkgaļas manifests ; Pasaka par trīs sivēntiņiem ; Pa miegam ; "Kristieši ielenca svingeru klubiņu..." ; Miķelis Rāms.

Vērdiņš Kārlis. Vēlējumies ; Parīze ; Metāls : [miniatūras : ar īsām ziņām par aut.] / Kārlis Vērdiņš // Ievas Stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.8 (2006, 13.apr.), 19.lpp. - (Piel. "Mīlas stāsti").

Atdzeja

Gokčenurs Č. Vienīgais veids, kā skatīties uz trīspadsmit strazdiem vienlaikus : [ar īsām ziņām par aut.] / Č.Gokčenurs ; atdz. Kārlis Vērdiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2008, dec.), 43.-46.lpp.

Lisņanska Inna. Pie Jafas vārtiem : [ar īsām ziņām par aut.] / Inna Lisņanska ; no krievu val. atdz. Kārlis Vērdiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2008, febr.), 15.-16.lpp.

Negruša Samira. Tikai elektrības stabs : [ar īsām ziņām par aut.] / Samira Negruša ; atdz. Kārlis Vērdiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2008, dec.), 51.-54.lpp.

Nitcana Tala. Kāds klusums ; Pamošanās ; Kanārijputniņš ; Pēc matu apgriešanas ; Trešais bērns : [ar īsām ziņām par aut.] / Tala Nitcana ; atdz. Kārlis Vērdiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2008, dec.), 47.-50.lpp.

Vailds Oskars. Mākslinieks ; Māceklis ; Pestītājs : [19.gs. angļu dzejproza] / Oskars Vailds ; atdz. no angļu val. Kārlis Vērdiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (2009, apr.), 118.-119.lpp.


Recenzijas

Vērdiņš Kārlis. Aivars par sievieti : [par Aivars Eduards. Sāras mīlestība : dzeja / Eduards Aivars. - Rīga : Karogs, 2008. - 127 lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.237 (2008, 10.okt.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.40).

Vērdiņš Kārlis. Ar vāzi uz koncertu : [par trimdas rakstnieces Elzas Ķezberes grām. "Dzeja" (Rīga : Valters un Rapa, 2006)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.185 (2006, 11.aug.), 9.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr. 31).

Vērdiņš Kārlis. Burvju mākslinieka viltība : [par dzejnieka Žebera (īst.v. Andris Breže) dzejoļu krāj. "Šnabji" un "Blaknes" (Rīga : Neputns, 2007), Agneses Krivades dzejoļu krāj. "Bērnība" (Rīga : Neputns, 2007), Ingmāras Balodes dzejoļu krāj. "Ledenes, ar kurām sagriezt mēli" (Rīga : 1/4 Satori, 2007) un Ievas Rupenheites dzejoļu krāj. "Melnas krelles" (Rīga : Neputns, 2007)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.27 (2008, 1.febr.), 4.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.5).

Vērdiņš Kārlis. Dzīves kaisle : [par dzejnieces Andras Manfeldes grām. "Betona svētnīcas" (Rīga : Neputns, 2008)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.213 (2008, 12.sept.), 6.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.36).

Vērdiņš Kārlis. Gaisma pa logu : [par dzejnieces Ingmāras Balodes dzejoļu krāj. "Ledenes, ar kurām var sagriezt mēli" (Rīga : 1/4 Satori, 2007)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.221 (2007, 21.sept.), 10.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.36).

Vērdiņš Kārlis. Gļukot ir māksla : [par dzejnieka Andra Ogriņa grām. "Es zvēru pie kraukļiem" (Rīga : Neputns, 2008)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.125 (2008, 30.maijs), 8.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.21).

Vērdiņš Kārlis. Godiņa gadaskaitļi : [par Godiņš Guntars. CV : dzejoļi (1978-2008) / Guntars Godiņš. - Rīga : Jāņa Rozes apg., 2008. - 247, [1] lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.119 (2008, 23.maijs), 8.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.20).

Vērdiņš Kārlis. Grēviņa skumjas : [par dzejnieka Valda Grēviņa (1895-1968) dzejas izlasi "Tas trakais kavalieru gads" (Rīga : Nordik, 2007)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.114 (2007, 18.maijs), 10.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.18).

Vērdiņš Kārlis. Gudra cilvēka nelaime : [par Briedis Ronalds. Karaoke : [dzeja] / Ronalds Briedis. - Rīga : Neputns, 2008. - 88, [3] lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.219 (2008, 19.sept.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.37).

Vērdiņš Kārlis. Jāj pa ceļu teorija : [par Džonatana Kallera grām. "Literatūras teorija: ļoti saistošs ievads" (Rīga : 1/4 Satori, 2007)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.292 (2007, 14.dec.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.48).

Vērdiņš Kārlis. Kā drīkst, tā atskan : [par Rupenheite Ieva. Melnas krelles : [dzeja] / Ieva Rupenheite. - Rīga : Neputns, 2007. - 101 lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.263 (2007, 9.nov.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.42).

Vērdiņš Kārlis. Kā ieurbties Knutā : [par Rokpelnis Jānis. Smagi urbjas tinte : grām. par Knutu Skujenieku / Jānis Rokpelnis. - Rīga : Pētergailis, 2006. - 175 lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.233 (2006, 6.okt.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.39).

Vērdiņš Kārlis. Kā nobiedēt lasītāju : [par amerikāņu rakstnieces Keitas Breivermenas romānu "Es, Frīda..." (Rīga : Tapals, 2007)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.138 (2007, 15.jūn.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.22).

Vērdiņš Kārlis. Karmas uzlabošana : [par Šlāpins Ilmārs. Karmabandha : [dzejoļu krāj.] / Ilmārs Šlāpins. - Rīga : 1/4 Satori, 2007. - 148, [4] lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.245 (2007, 19.okt.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.40).

Vērdiņš Kārlis. Kārumnieks Aivars : [par dzejnieka Eduarda Aivara dzejoļu krāj. "Jauns medus" (Rīga : Nordik, 2006)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.269 (2006, 17.nov.), 9.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.45).

Vērdiņš Kārlis. Knuta Raksti rokā : [par Skujenieks Knuts. Raksti / Knuts Skujenieks. - Rīga : Nordik, 2008. - 638, [1] lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.113 (2008, 16.maijs), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.19).

Vērdiņš Kārlis. Knuts klusām saka - jā : [par dzejnieka Knuta Skujenieka dzejoļu krāj. "Mūsu dzīve nokalpotā" (Rīga : Nordik, 2007)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.108 (2007, 11.maijs), 10.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.17).

Vērdiņš Kārlis. Krivades zaimi un lūgšanas : [par dzejnieces Agneses Krivades dzejoļu grām. "Bērnība" (Rīga : Neputns, 2007)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.126 (2007, 1.jūn.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.20).

Vērdiņš Kārlis. "Lai pievērstu tavu uzmanību..." : [par Ērikas Bērziņas dzejas grām. "Ziemeļu lapsa" (Rīga : Valters un Rapa, 2005)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.30 (2006, 4.febr.), 9.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.5).

Vērdiņš Kārlis. Langas mežonīgā brīvība : [par Langa Liāna. Antenu burtnīca : dzeja, 2001-2005 / Liāna Langa ; māksl. Aleksandrs Busse. - Rīga : Neputns, 2006. - 69, [2] lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.115 (2006, 19.maijs), 9.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.20).

Vērdiņš Kārlis. Lasītgribētāja piezīmes : [par franču dzejnieka Pola Verlēna dzejas krāj. "Vienkāršas freskas" (Rīga : Omnia mea, 2005) Dagnijas Dreikas sakārt. un atdz.] / Kārlis Vērdiņš // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.14 (2006, 7./21.apr.), 11.lpp.

Vērdiņš Kārlis. Latgales spēks Lukaševičs : [par Lukaševičs Valentins. Vot taidi vot i batvini : [dzeja] / Valentins Lukaševičs. - Rēzekne : Latgolys Kulturys centra izd., 2006. - 109 lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.263 (2006, 10.nov.), 9.lpp. - (Iel. "Kultūras Diena" ; Nr.44).

Vērdiņš Kārlis. Mācīšanās elpot : [par dzejnieka Jāņa Elsberga grām. "Panti" (Rīga : Neputns, 2008)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.13 (2009, 16.janv.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.2).


Vērdiņš Kārlis. Martuževas paralēlā pasaule : [par Martuževa Broņislava. Trejdeviņas jāņuzāles : [dzejoļu krāj.] / Broņislava Martuževa. - Rīga : Pils, 2005. - 197, [1] lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.65 (2006, 17.marts), 8.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.11).

Vērdiņš Kārlis. Melno rindiņu nolemtība : [par Pētera Brūvera dzejoļu krāj. "Aiz stikla" (Rīga : Zvaigzne ABC, 2006)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.221 (2006, 22.sept.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" Nr.37).

Vērdiņš Kārlis. Narkotiķe un daudzmīlētāja : [par Jāņa Zālīša sast. dzejniecei (1909-1932)) velt. atmiņu, rakstu, vēstuļu krāj. "Krizantēmu sniegs: Austra Skujiņa atcerēs, apcerēs, versijās" (Rīga : Mansards, 2007)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.161 (2007, 13.jūl.), 8.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.26).

Vērdiņš Kārlis. No kurienes nāk balss? : [par Ivaska Astrīde. Dzeja un atdzeja / Astrīde Ivaska ; sast. un priekšv. sarakst. Anita Rožkalne. - Rīga : Pētergailis, [2007]. - 447, [1] lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.45 (2008, 22.febr.), 8.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.8).

Vērdiņš Kārlis. Paguruma zīmes : [par Rancāne Anna. Zīmes : dzeja un pārlikumi / Anna Rancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]. - 62, [1] lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.24 (2006, 28.janv.), 10.-11.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.4).

Vērdiņš Kārlis. Par neļķēm un motorzāģiem : [par dzejnieces Ingas Gailes dzejoļu krāj. "Kūku Marija" (Rīga : Oрбита, 2007)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.215 (2007, 14.sept.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.35).

Vērdiņš Kārlis. Parīzē, kur mūsu nav : [par Kilevica Linda. Parīzē šorīt līst : [dzeja] / Linda Kilevica. - Daugavpils : [b.i.], 2008. - 88 lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.21 (2008, 25.janv.), 9.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.4).

Vērdiņš Kārlis. Pirmais savā ciemā : [par dzejnieka Gunvalža Tarvida dzejoļu krāj. "ApGrēcības" (Rīga : Poligrāfijas infocents, 2006)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.300 (2006, 29.dec.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.51).

Vērdiņš Kārlis. Strēlertes skaidrā balss : [par dzejnieces Veronikas Strēlertes darbu izd. "Raksti" 1.sēj. (Rīga : Valters un Rapa, 2008)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.278 (2008, 28.nov.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.47).

Vērdiņš Kārlis. Subjektīvi par Kunnosu : [par Jura Kunnosa grām. "Dzejoļi, 1995-1999 un par Juri Kunnosu" (Rīga : Jaunā Daugava, 2007)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.239 (2007, 12.okt.), 9.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.39).

Vērdiņš Kārlis. Subjektīvi par Melgalvu : [par Melgalvs Māris. Dejas virs bezizejas : dzejas izlase, 1975-1994 / Māris Melgalvs ; sast. Inta Čaklā. - Rīga : Tapals, 2007. - 143, [1] lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.274 (2007, 23.nov.), 9.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.45).

Vērdiņš Kārlis. Uzvarētājs Vienacis : [par Kronbergs Juris. Vilks Vienacis : dzejoļu krāj. / Juris Kronbergs. - Rīga : Mansards, 2008. - 74, [3] lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.137 (2008, 13.jūn.), 11.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena").

Vērdiņš Kārlis. Vecais mērkaķis Aleksandrs : [par Skujenieks Knuts. Tagad es esmu Aleksandrs : [dzejoļi] / Knuts Skujenieks. - Rīga : Neputns, 2006. - 101, [2] lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.133 (2006, 9.jūn.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.23).

Vērdiņš Kārlis. Žebera otrā atnākšana : [par Žebera (īst.v. Andris Breže) dzejas krāj. "Šnabji" un "Blaknes" (Rīga : Neputns, 2007)] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.191 (2007, 17.aug.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.31).

Literatūra par Kārli Vērdiņu

Grāmatas

Jaunākā latviešu literatūra, 2003 un 2004 : rakstu krāj. / dizains: Dainis Banders ; Gunāra Krauzes vāka foto. - Rīga : Garā pupa, 2005. - 106 lpp. - (Rakstnieku sērija). - Saturā: Pa zodu tek smaids : [par Kārli Vērdiņu] / Guna Kalniņa.

Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Studentu zinātniskie raksti 2 / Liepājas Pedagoģijas akadēmija ; sast. Ieva Ozola ; redkol.: Zanda Gūtmane ... [u.c.]. - Liepāja : LiePA, 2006. - 133 lpp. - Saturā: Kārļa Vērdiņa dzejas liriskais varonis / Zane Inovska.

Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2006 / Rīgas Centrālā bibliotēka ; sast. Inta Sallinene ; redkol.: Audrona Glosiene, Ādolfs Knolls, Daiga Bērziņa, Inta Sallinene, Dzidra Šmita, Doloresa Veilande ; red. Agra Turlaja ; Helmī Staltes un Diānas Čivles priekšv. - Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2008]. - 231, [1] lpp. - Saturā: Paņēmiens, kā var runāt par šo dzeju jeb Ko mums pastāstīja Kārlis Vērdiņš / Daina Ģeibaka.

Veltījumi

Deģis Arvīds. Debesu žonglieris : 106 dzejoļu un miniatūru krājums : 2002.-2004.g. / Arvīds Deģis ; red. Jānis Rokpelnis, Aivars Eipurs ; Violas Karules zīm. - Rīga : Antēra, 2005. - 105, [5] lpp. - Saturā: veltījuma dzejoļi Jānim Rokpelnim, Aivaram Eipuram, Martam Pujātam, Kasparam Dimiteram, Kārlim Vērdiņam.

Pujāts Marts. Tuk tuk par sevi : [dzeja] / Marts Pujāts ; māksl.: Arta Ozola-Jaunarāja, Mārtiņš Krūklis ; vāka foto: Andris Zēgners. - Rīga : Pētergailis, 2000. - 79 lpp. - Saturā veltījums Kārlim Vērdiņam.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Dreimane Lolita. Es mežā staigāju kā multenē... : [par tikšanos ar dzejnieku Kārli Vērdiņu Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nod.] / Lolita Dreimane // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.78 (2008, 23.maijs), 11.lpp.

Garā Agrita. Pavasarī kopā ar dzejnieku Kārli Vērdiņu : [par tikšanos Limbažu 1.vidusskolā] / Agrita Garā ; tekstā stāsta skolotāja Inga Gaigale // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.132 (2008, 15.nov.), 5.lpp.

Jundze Arno. Dzejas dienu balva Leonam Briedim un Kārlim Vērdiņam : [par Dzejas dienu balvas laureātiem] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.214 (2008, 13.sept.), 14.lpp.

Kaņepe Mairita. Dzejas fani un skeptiķi : [par Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu tikšanos ar dzejnieku Kārli Vērdiņu] / Mairita Kaņepe ; tekstā stāsta K.Vērdiņš // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.165 (2008, 25.okt.), 6.lpp.

Kārkluvalka Ilze. Saruna, ko bija žēl ātri pabeigt : [par tikšanos ar literatūrzinātnieku, dzejnieku un tulk. Kārli Vērdiņu Talsu Rakstniecības skolā] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.32 (2007, 17.marts), 4.lpp.

Kubuliņa Anda. Literatūras svētki Liepājā : [par balvu "Gada balva literatūrā - 2007" pasniegšanu Liepājas Latviešu biedrībā rakstniekam Guntim Berelim, dzejniekam Kārlim Vērdiņam, dzejniecei Ingmārai Balodei un filoloģijas Dr., prof. Janīnai Kursītei] / Anda Kubuliņa // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.12 (2008, 28.marts/4.apr.), 12.lpp.

"Kultūra ir kā zirgs uz divām kājām" : [par dzejnieku, balvas "Dienas gada balva kultūrā 2008" ieguvēju Kārli Vērdiņu] / tekstā stāsta K.Vērdiņš // Jelgavas Vēstnesis. - ISSN 1691-4201. - Nr.8 (2009, 26.febr.), 2.lpp.

Lindenbauma Linda. Kārlis Vērdiņš saņem "Zelta kartupeli" : [par dzejnieku, balvas "Dienas gada balva kultūrā 2008" ieguvēju] / Linda Lindenbauma // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.33 (2009, 18.febr.), 6.lpp.

Literatūras Gada balvas laureāti par sevi : [stāsta dzejniece, rakstnieks, filoloģijas Dr., prof. un dzejnieks] / Ingmāra Balode, Guntis Berelis, Janīna Kursīte, Kārlis Vērdiņš ; pierakst. Baiba Jankovska // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.12 (2008, 28.marts/4.apr.), 12.lpp.

Mālniece Zanda. Šurp, grāmatas, uz tirgu! : [par dzejnieku un tulk., Dzejas dienu balvas laureātu Kārli Vērdiņu un gaidāmo piedalīšanos Gēteborgas (Zviedrija) Grām. gadatirgū] / Zanda Mālniece ; tekstā stāsta K.Vērdiņš ; ar literatūrkritiķes Ievas Kolmanes koment. // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.223 (2008, 24.sept.), 22.-23.lpp.

Pasniegtas Dzejas dienu balvas : [par balvu laureātiem Kārli Vērdiņu, Leonu Briedi un Ontonu Slišānu] // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.10 (2008, okt.), 177.lpp.

Radzobe Zane. Dzejnieki saņem balvas : [sakarā ar Dzejas balvas piešķiršanu dzejniekiem Kārlim Vērdiņam un Leonam Briedim] / Zane Radzobe ; tekstā stāsta L.Briedis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.215 (2008, 15.sept.), 15.lpp.

Rancāne L. "Burtiņu zupa" Preiļos : [par rakstnieka Kārļa Vērdiņa grām. "Burtiņu zupa" (Rīga : Liels un mazs, 2007) atvēršanas svētkiem Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nod.] / L.Rancāne // Novadnieks. - ISSN 1407-9321. - Nr.29 (2008, 15.apr.), 5.lpp.

Ratniece Sandra. Kārļa Vērdiņa ne(realitātes) : [sakarā ar dzejnieka, tulk., literatūrzinātnieka dzejas krāj. "Es" (Rīga : Neputns, 2008) klajā nākšanu] / Sandra Ratniece ; tekstā stāsta K.Vērdiņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.196 (2008, 21.jūl.), 14.lpp. - (Iel. "Kultūrzīmes").


Raups Edvīns. Vēl viens Olivereto : [par dzejas balvas "Trubadūrs uz ēzeļa" piešķiršanu dzejniekam Kārlim Vērdiņam] / Edvīns Raups // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.43 (2007, 2./9.nov.), 2.lpp.

Salējs Māris. Padomā par mani labi / Māris Salējs // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.9 (2006, sept.), 8.-16.lpp. - Saturā: Apvērstais sonets ar kodu pret Kārli Vērdiņu.

Skudra Mārīte. Sumina Dzejas balvas laureātus : [par Dzejas dienu balvas laureātiem Kārli Vērdiņu un Leonu Briedi] / Mārīte Skudra // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.35 (2008, 12./19.sept.), 2.lpp.

Šteinberga Mārīte. Kārlis Vērdiņš un viņa Es : [par K.Vērdiņa dzejoļu krāj. "Es" (Rīga : Neputns, 2008) atvēršanas pasākumu Latvijas Zinātņu akad.] / Mārīte Šteinberga // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.7 (2008, jūl.), 190.-191.lpp.

Veilands Uldis. "Mūsu cilvēki" Gēteborgā : [sakarā ar dzejnieku Eduarda Aivara un Kārļa Vērdiņa piedalīšanos 24.Gēteborgas Grām. gadatirgū (Zviedrija)] / Uldis Veilands ; tekstā stāsta E.Aivars // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.189 (2008, 1.okt.), 7.lpp.

Vērdiņš debitē dzejā bērniem : [par dzejnieka Kārļa Vērdiņa dzejoļu krāj. bērniem "Burtiņu zupa" (Rīga : Liels un mazs, 2007)] / tekstā stāsta izd. sast. Zane Jauja, grām. red. Inese Zandere ; mater. sagat. Mārtiņš Zviedris // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.229 (2007, 27.nov.), 12.lpp.