Atbildes, kuras tu meklē

Mežkopība, mežierīcība, mežsaimniecība


formas koeficients , q — koka stumbra formu un raukumu raksturojošs rādītājs. ieviesis austriešu mežkopis Ā. Šifels (A. Schiffel) 1899. gadā. Mēdz aprēķināt 4 , izmantojot resgalī (d0), 1/4 (d1/4), pusē (d1/2) un 3/4 no augstuma (d3/4) izmērītos caurmērus un tos attiecinot pret caurmēru 1,3 m augst. virs sakņu kakla (d1/3):
Lielākā teorēt. un prakt. nozīme ir q2. Tā skaitliskā vērtība dažādām koku s. atšķirīgos augšanas apstākļos var būt no 0,45 līdz 0,87. Vienas koku s. ietvaros ir atkarīgs no caurmēra un augstuma — tiem palielinoties, samazinās. vidējie lielumi: priedēm 0,65, bērziem 0,66, ozoliem 0,68, eglēm un apsēm 0,70. Kokus ar šādām vērtībām uzskata par vidēji rauktiem, ar lielākām — par slaidiem, ar mazākām — par rauktiem. variācijas atsevišķiem kokiem ir vidēji ±8%, audzēm apm. ±3,5%. plaši izmanto dažādu meža taksācijas palīgmateriālu (raukuma un tilp. tabulu, visp. veidskaitļu u.c. tabulu) sastādīšanā.

P. Skudra

© Apgāds "Zelta grauds", 2005