Atbildes, kuras tu meklē

Mežkopība, mežierīcība, mežsaimniecība


galvenā suga — koku suga, kas noteiktos meža augšanas un ekonomiskajos apstākļos vislabāk atbilst saimnieciskajiem mērķiem. Par izvēlas sugas, kam ir augsta ražība, labas fizikālmehāniskās un ķīmiskās koksnes īpašības un kas veido noturīgas audzes ar labām ekol. un rekreatīvām īpašībām. Ljā par var būt visas viet. koku sugas. Nabadzīgos meža augšanas apst.(smilts augsnēs) ir priede, turpretī bagātīgos meža augšanas apst.par var būt dažādas s., piem., vērī tā var būt egle, ozols, bērzs, apse, baltalksnis.

J. Bisenieks

© Apgāds "Zelta grauds", 2005