Atbildes, kuras tu meklē
Lielā greizkausīte

Meža flora, sūnas, ķērpji un sēnes


greizkausītes (Plagiochila)aknu sūnu klases jungermanniju apakšklases ģints. Ljā konst. 2 sugas. veido tumšzaļas vai dzeltenas dažāda blīv. velēnas. Stumbrs līdz 10 cm garš, neregulāri zarots. Lapas plati ovālas, līdz 4 mm garas, to gala apmale ar attālu stāvošiem zobiņiem. Amfigastrijas vai nu ļoti mazas, vai to nav nemaz. Divmāju augi ar izteiktu dzimumdimorfismu: sievišķajiem augiem seglapas pēc formas un novietojuma neatšķiras no pārējām lapām, bet vīrišķajiem augiem seglapas ir mazākas, uz stumbra novietotas blīvi. Lielā (P.asplenioides)sastopama vērī, damaksnī, lānā, gāršā, platlapju kūdrenī. Aug zemsedzē (vietām lielās audzēs), arī uz egļu un melnalkšņu stumbru pamatnes un trupošas koksnes. Porenīšu greizkausīte (P.porelloides)parasti ir īsāka par 10 cm, zaraināka. Sastopama mežos uz egļu un apšu stumbru pamatnes, uz laukakmeņiem, apēnota smilšakmens un trupošas koksnes.

A. Āboliņa

© Apgāds "Zelta grauds", 2005