Atbildes, kuras tu meklē

Meža ekoloģija, tipoloģija, augsne, hidromeleorācija un kokaugu fizioloģija


juvenilais vecums (lat.juvenilis jauns, jauneklīgs) — koku individuālās attīstības (ontoģenēzes) posms no embrionālā perioda beigām līdz dzimumnobriedumam — spējai ģeneratīvi vairoties. Atkarībā no augšanas vietas — normālas biezības kokaudzē vai atklātā laukā — ilgums katrai koku sugai svārstās lielā amplitūdā. Gandrīz visu sugu savrup augošie koki sāk ziedēt un ražot sēklas 2—3 reizes ātrāk nekā mežaudzē augošie koki. atkarībā no augšanas vietas var ilgt: parastajai priedei 15—25 g.; parastajai eglei 20—60 g.; Eiropas lapeglei 15—30 g.; āra bērzam 10—25 g.; parastajam ozolam 20—60 g.; parastajam osim 20—40 g.; parastajai apsei 10—30 g.; melnalksnim 10—40 g.; baltalksnim 8—15 g.; parastajai liepai 15—30 g.; parastajai gobai 7—10 g.; parastajai vīksnai 7—10 g.Meža selekcijā, ierīkojot sēklu plantācijas, koku ilgumu samazina mākslīgi. Ja uz divgadīgiem vai trīsgadīgiem potcelmu sējeņiem uzpotē potzarus, kas ņemti no izciliem dzimumnobriedumu sasniegušiem kokiem, sēklu ražošana var sākties jau pēc dažiem gadiem.

J. Broks

© Apgāds "Zelta grauds", 2005