Atbildes, kuras tu meklē

Meža aizsardzība, piroloģija, entomoloģija, fitopataloģija


meža kultūru un jaunaudžu kaitēkļi — īpaši izcirtumu un jaunaudžu apstākļiem pielāgojušos sugu kukaiņi, kas ir postīgi meža stādījumos un jaunaudzēs. Apmežojumiem un jaunaudzēm var kaitēt skuju-lapu grauzēji, sakņu kaitēkļi un stumbra kaitēkļi. Skujkoku stādījumus izcirtumos bojā lielais priežu smecernieks un sakņgrauži. Priežu dīgstu īssmeceris var iznīcināt priežu sējumus. Priežu mizasblakts kaitē priežu jaunaudzēm kāpās un silos. Priežu dzinumiem postīgi ir priežu dzinumu gala tinējs (Rhyacionia duplana), priežu galotnes dzinumu tinējs un priežu zaru tinējs (Petrova resinella).Eglēm jaunaudzēs skujas apgrauž mazā egļu zāģlapsene (Pristiphora abietina), bet hermesu sūkuma vietās uz jaunajiem egles dzinumiem veidojas pangas. Alkšņu lapas skeletē zilais alkšņu lapgrauzis (Agelastica alni), apšu lapas — ģ.Melasoma lapgrauži. Bērzu lapas V—VI bojā sudrabzaļais lapu smecernieks (Phyllobius argentatus). Uz ozolu lapām un dzinumiem pangas veido panglapsenes. var būt arī citi dendrofāgi — kukaiņu un ērču sugas.

M. Bičevskis

© Apgāds "Zelta grauds", 2005