Atbildes, kuras tu meklē

Meža aizsardzība, piroloģija, entomoloģija, fitopataloģija


rūsa — rūsas sēņu (Uredinales) izraisīta augu slimība. izraisītājas ir obligāti parazīti un bojā dažādu s. koku un krūmu lapas (skujas), jaunos dzinumus, čiekurus. Sevišķi postīga var būt meža kokaudzētavās un jaunaudzēs. sēnēm, kam ir pilns attīstības cikls, veidojas 5 dažādi sporu tipi. Sēnei, kam kāda no šiem tipiem nav, ir nepilns attīstības cikls. Parasti sporu tipu attīstības secība ir saistīta ar saimniekaugu maiņu, bet visu tipu sporas var veidoties arī uz 1 saimniekauga. inficētajiem augiem uz skujām, lapu apakšpuses, dzinumiem, čiekuru zvīņām redzami dzelteni vai oranži pūslīši, spilventiņi vai tiem līdzīgi veidojumi — ecīdijas, kurās attīstās ecīdijsporas. Slimajiem augiem samazinās fotosintēze, rodas traucējumi ūdens bilancē, samazinās pieaugums, inficētajos čiekuros ir mazāk sēklu un zema to dīgtspēja. Mežaudzēs un meža kokaudzētavās vairāk izplatītas ir priežu-apšu rūsa, priedes mizas rūsa un egļu čiekuru jeb egļu-ievu , ko izraisa sēne Thecopsora padi. Ar šo inficētajiem čiekuriem zvīņas ir plaši atvērtas. Uz tām redzamas oranžas, lodveidīgas ecīdijas. Tādos čiekuros ir maz sēklu, tās ir sīkas, ar zemu dīgtspēju. Egļu čiekuru izraisītājai sēnei ir pilns attīstības cikls, kurā 2. saimniekaugs ir ievas. Uz to lapām veidojas uredosporas (vasaras sporas) un teleitosporas (ziemas sporas). Ar teleitosporām sēne pārziemo uz nobirušajām lapām. Pavasarī šīs sporas uzdīgst un veidojas bazīdijas ar bazīdijsporām, kas atkal inficē egļu čiekurus. Priežu skuju izraisa sēne Colesporium species, egļu-vaivariņu Chrysomyxa ledi, zeltaino egļu skuju Chrysomyxa abietis. attīstās arī uz daudziem lapu kokiem (piem., bērzu lapu ). Stipri inficētiem augiem kalst un brūnē lapas, atmirst jaunie dzinumi, tiek traucēta to pārkoksnēšanās. Efektīvākie slimības ierobežošanas veidi ir rūsas sēņu starpsaimniekaugu iznīcināšana vai apdraudēto mežaudžu terit. izolēšana no audzēm, kurās aug starpsaimniekaugi. Ja starpsaimniekaugi ir lakstaugi, kā, piem., priežu skuju , tos iznīcina, ravējot sējumus un kopjot jaunaudzes.

L. Šica

© Apgāds "Zelta grauds", 2005