Atbildes, kuras tu meklē

Meža ekoloģija, tipoloģija, augsne, hidromeleorācija un kokaugu fizioloģija


sakņu sistēma — visu viena auga sakņu kopums. var būt galv. sakne (attīstās no dīgļsaknes), sānsaknes (atzarojas no galv. saknes) un piesaknes (attīstās gk. no stumbra apakšdaļas). Ir 2 veidi — mietsakne un bārkšsakne. Mietsaknei ir spēcīga galv. sakne un labi attīstītas sānsaknes. Bārkšsaknei visas saknes attīstītas vienādi, to veido gk. piesaknes (piem., graudzālēm). No Ljā sastopamo s. kokiem visspēcīgākā ir ozolam un osim. Egles un apses ir horizontāla, plaša un sekla.

L. Liepiņa

© Apgāds "Zelta grauds", 2005