Atbildes, kuras tu meklē

Meža atjaunošana, apmežošana, sēklkopība, selekcija un ģenētika


sala izcilājumi — meža stādmateriāla bojājumi meža kokaudzētavās un iepriekšējā gadā ierīkotos stādījumos nelabvēlīgu meteoroloģisko un augsnes apstākļu sakritības dēļ. visbiežāk rodas pēc ziemas ar mainīgiem atkušņa un sala periodiem pārmitrās mālainās un kūdrainās augsnēs, it īpaši reljefa ieplakās. Ūdenim pēc atkušņiem vairākkārt sasalstot, reizē ar ledus veidošanos augsnes virskārta izplešas. Iesalstošie stādmater. stumbriņi un saknes tiek saraustīti, bojāti un pat atrauti no agrāk un dziļāk iesalušiem sakņu galiem. Pavasarī pēc sala perioda beigšanās ledus izplestā augsnes virskārta saplok un stādi izskatās it kā izstumti no augsnes, aprauto sakņu dēļ nīkuļo vai pat aiziet bojā. Visvairāk no cieš priede un egle. Lai izvairītos no , pareizi jāizvēlas kokaudzētavas vieta, jāveic pārmitro pl. virsējā drenāža, jārūpējas, lai meža kultūras slapjo meža tipu platībās netiktu ierīkotas bez kvalitatīvas un savlaicīgas augsnes sagatavošanas.

J. Broks

© Apgāds "Zelta grauds", 2005