Atbildes, kuras tu meklē
Priedes sēklu plantācija

Meža atjaunošana, apmežošana, sēklkopība, selekcija un ģenētika


sēklu plantācijas — speciāli izveidoti stādījumi no labāko koku kloniem un sējeņiem. Ljā parasti ierīko potētu klonu . Tās veido 40—100 klonu; katrs klons tiek izstādīts pēc noteiktas shēmas, lai līdz minim. samazinātu pašapputi, varētu kontrolēt katra klona sēklu ražotspēju un to kvalitāti. Lai pārbaudītu pēcnācēju ģenētisko vērtību, ierīko iedzimtības pārbaudes stādījumus no blakusaudžu putekšņiem izolētās vietās. Attālumam starp kokiem jābūt 5—10 m, lai starp rindām varētu pārvietoties rindstarpu kopšanas, vainagu veidošanas un ražas novākšanas tehnika. Lai būtu vieglāk ievākt sēklas, koku vainagus veido, saīsinot galotnes un sānzarus 3—5 m augstumā. Pirmās nozīmīgākās sēklu ražas priedēm ir 12—15 g. (maks. raža — 15 kg/ha), eglēm — 15—20 g. vecumā (maks. raža — 48 kg/ha; čiekuru raža). Ljā ierīkotas 1. kārtas klonu 965 ha platībā (priede, egle, lapegle, bērzs, apse, melnalksnis, ozols) un 2. kārtas (ar pārbaudītiem kloniem) 135 ha platībā (priede) MPS Jaunkalsnavā un Kuldīgas VVM. Sākts veidot bērzu siltumnīcās. Šādos apst.potētie kloni jau ražo sēklas 2—4 g. vecumā, kā arī iespējams labāk nodrošināt apputeksnēšanos ar izvēlēto klonu.

I. Baumanis

© Apgāds "Zelta grauds", 2005