Atbildes, kuras tu meklē

Meža atjaunošana, apmežošana, sēklkopība, selekcija un ģenētika


stādmateriāla sagatavošana stādīšanai — pasākumi stādīšanas kvalitātes un meža kultūru ieaugšanas uzlabošanai, augšanas paātrināšanai, kā arī stādījumu aizsardzībai pret negatīviem biotiskajiem faktoriem. Veicot , sējeņus un stādus šķiro, saīsina sakņu sist., apstrādā tos ar fungicīdiem vai insekticīdiem, lai aizsargātu pret slimībām un kaitēkļiem. Stādmater. šķiro pēc virszemes daļas garuma, jo tā var panākt vienādu stādīšanas dziļumu, kas ir labas ieaugšanas priekšnosacījums. Ja stāda ar rokām, šķirošanu var neveikt, jo darba procesā iespējams mainīt stādspraugas dziļumu. Sakņu sist. saīsināšana nepieciešama, lai panāktu tās kvalitatīvu iestrādi augsnē. Ja sakņu sist. ir garāka par stādspraugas dziļumu, tā savijas, bet garākās saknes var pat palikt virs augsnes. Sakņu sistēmu nedrīkst saīsināt vairāk kā par 1/3 no tās gar., jo pretējā gadījumā pasliktinās sējeņu un stādu ieaugšana. Saknes jānogriež vai jānocērt ar asu griezni, tās nedrīkst noraut, jo tas ļoti negatīvi ietekmē sakņu reģenerāciju (it īpaši eglei, duglāzijai, ozolam, liepai). Lapu kokiem un lapeglei ieteicams saīsināt vai pat nogriezt garākos sānzarus, lai līdzsvarotu transpirāciju ar mitruma uzņemšanu. Ja sakņu sist. daļēji iežuvusi, sējeņus un stādus uz 2—3 dienām ievieto ūdenī. Stādot mitruma nabadzīgā augsnē, ieteicams stādmater. (it īpaši priedes) sakņu sist. samērcēt mālu un kūdras putriņā. Sējeņu un stādu ieaugšanu veicina virszemes daļas apstrāde ar antitranspirantiem (lateksa vai lanolīna pastas emulsiju, preparātu Agricol), taču tie ir dārgi. Skujkoku stādmater. aizsardzībai pret slimībām un kaitēkļiem lieto dažādus fungicīdus un insekticīdus.

I. Mangalis

© Apgāds "Zelta grauds", 2005