Atbildes, kuras tu meklē

Meža atjaunošana, apmežošana, sēklkopība, selekcija un ģenētika


tīrkultūra , monokultūra — meža kultūra, kurā ieaudzēti tikai vienas sugas koki. Sal. ar mistrotu kultūru ierīkošana un it īpaši turpmākā kokaudzes kopšana ir daudz vienkāršāka. Tā kā dažādām koku s. ir ļoti atšķirīgas vajadzības augsnes auglības ziņā, tad specif. meža augšanas apstākļos labi var augt tikai (piem., priede mazauglīgā smilts augsnē, melnalksnis platībās, kur ir augsts tekoša gruntsūdens līmenis, papeles neitrālā vai bāziskā augsnē). Plantāciju kultūrās audzē tikai 1 sugas kokus, lai iegūtu iespējami vienveidīgāku sortimentu. Taču vairāk cieš no nelabvēlīgu klim. apstākļu, kaitēkļu, slimību, meža dzīvn. un uguns postījumiem. Ja kādā pl. atkārtoti (t.i., vairākas meža paaudzes pēc kārtas) tiek audzēta egle, tad stipri samazinās augsnes auglība un mežaudzes produktivitāte, koki ātrāk atmirst, izplatās trupe. Tikai ļoti auglīgā velēnu karbonātaugsnē nav šādu negatīvu seku.

I. Mangalis

© Apgāds "Zelta grauds", 2005