Atbildes, kuras tu meklē

Meža ekoloģija, tipoloģija, augsne, hidromeleorācija un kokaugu fizioloģija


augļu un sēklu izplatīšanās — augļu un sēklu noraisīšanās no mātesauga un nokļūšana iespējami tālāk no tā. Ja auglī ir 1 sēkla, tā līdz dīgšanai paliek augļapvalkā un izplatās kopā ar augli (rieksti, zīles), ja sēklu daudz, tām jāatbrīvojas no augļapvalka. Ir 2 galv. veidi: autohorija un alohorija.Autohorija ir , kas notiek ar paša auga spēkiem. Šiem augiem jeb autohoriem augļos ir īpašs kustību mehānisms, kas atver augli un izsviež sēklas, piem., gāršā augošajām spriganēm šāds mehānisms spēj aizmest sēklas līdz 10 m tālu, šāvējgurķis izšļāc sēklas metra attālumā. Zirņu pākstis izkalstot atveras un izmet sēklas, bet grābeklītes augļus aktīvi «ieurbj» zemē. Kokiem autohorija sastopama reti.Alohorija notiek ar ārēju faktoru starpniecību, gk. ar vēja (anemohorija) un dzīvn. palīdzību (zoohorija), mazāk ar ūdens līdzdalību (hidrohorija). Hidrohoru augļiem ir izaugumi vai ar gaisu pildīti dobumi, kas palīdz noturēties virs ūdens. Šis veids raksturīgs ūdens un purva augiem. notiek arī ar netiešu cilvēka starpniecību (antropohorija). Tādi antropohori ir, piem., nezāles, ko ieved ar sējmateriālu.

L. Liepiņa

© Apgāds "Zelta grauds", 2005