Atbildes, kuras tu meklē

Meža atjaunošana, apmežošana, sēklkopība, selekcija un ģenētika


sējvadziņa — ievilkts vai iespiests padziļinājums augsnes virskārtā sēklu ievietošanai. Jāievēro gan dziļums (sēklu iestrādes dziļums), gan platums. dibena platumam jānodrošina iespējami vienmērīgs sēklu izvietojums un laba saskare ar augsni. Izšķir šauras (līdz 5 cm) un platas (5—12 cm). Šaurās (2—3 cm) parasti sēj saulmīļu skujkoku (priede, lapegle) sēklas, kā arī rupjas sēklas, piem., zīles. Platās ieteicams sēt spārnainās sēklas (osis, kļava, bērzs), jo katrai šādai sēklai, lai panāktu labu saskari ar augsni, nepieciešama lielāka pl. nekā sēklām bez spārniem. Ja sēklu izsējas norma ir vienāda, platā sal. ar šauru sējeņu iznākums var palielināties par 20—35%. Tikai smaga meh. sastāva augsnē nedrīkst sēt platā . Ja tomēr to dara, «jāaiztaisa», t.i., sēkla jānosedz ar kādu vieglāku mater. — kūdru vai zāģskaidām. vēlams iespiest augsnē, tā panākot vienādu sēklu iestr. dziļumu un labu kapilārā ūdens piekļūšanu sēklām. Ar sējmašīnas lemesīti ievilktās ieteicams sēt tikai rupjas sēklas.

I. Mangalis

© Apgāds "Zelta grauds", 2005