Atbildes, kuras tu meklē
Celms Jūlijs Augusts

(1879.29.IX Lugažu pagastā — 1935.9.V Rīgā), skolotājs, žurnālists, valsts un politisks darbinieks. LSDSP biedrs. Latvijas Atbrīvošanas cīņu dalībnieks. Tautas padomes loceklis, Satversmes sapulces, 1. — 4. Saeimas deputāts. Latvijas bankas padomes priekšsēdētājs, Rīgas Diskonta bankas direktors. Filosofa Teodora Celma brālis.

"Kāda cilvēka dzīve. Klāva Lorenca atmiņas"," Baltijas brīvības ceļš". © Artis Ērglis, 2005