Atbildes, kuras tu meklē
Benze Kārlis

(1884.21.IX Rīgā — 1960.14.XI Rīgā), revolucionāro notikumu dalībnieks Latvijā. LSDSP biedrs, pēc tam Latvijas Strādnieku sociāldemokrātiskās mazinieku partijas biedrs. Tautas padomes loceklis, Satversmes sapulces deputāts. 1941.14.VI deportēts, atbrīvots 1956.

"Kāda cilvēka dzīve. Klāva Lorenca atmiņas"," Baltijas brīvības ceļš". © Artis Ērglis, 2005