Atbildes, kuras tu meklē
Bļodnieks Ādolfs

(1889.5.VIII? Tukumā — 1962.21.III Ņujorkā, ASV), valsts un politisks darbinieks. Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas vadītājs. Tautas padomes loceklis, Satversmes sapulces un 2. — 4. Saeimas deputāts, 1933.III — 1934.III Latvijas Republikas Ministru prezidents, Latvijas bankas padomes loceklis.

"Kāda cilvēka dzīve. Klāva Lorenca atmiņas"," Baltijas brīvības ceļš". © Artis Ērglis, 2005