Atbildes, kuras tu meklē
Augstas gudrības grāmata...

Kultūra
Izglītība un zinātne


1774

"Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas"

Pirmā dabaszinību enciklopēdija latviešu valodā. Sarakstījis Gothards Frīdrihs Stenders (izdota Jelgavā un Aizputē 1774, 1776), papildinājis viņa dēls Jaunais Stenders (izdota 1796). Grāmatai ir 25 nodaļas, kurās skaidrotas dabas parādības (arī elektrības), sniegtas ziņas par zemes reljefu, pasaules zemēm un tautām, dzīvniekiem un Visuma uzbūvi. Latviešu zemniekiem tiek pavēstīts arī N.Kopernika atklājums par Zemes griešanos ap Sauli un gadalaiku maiņu. Grāmatas beigās autors apdziedājis "Dieva gudrību un viņa varenos darbus".

Izmantotā literatūra:

  1. Stradiņš J. Etīdes par Latvijas zinātņu vēsturi. R., 1982.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012