Atbildes, kuras tu meklē
Rīgas pils
Ģenerālgubernators M.G.Delagardi
Ģenerālgubernators Ē.Dālbergs

Politiskās attiecības
Likumdošana un tiesības
Pilsētas un novadi


1629-1917

Ģenerālgubernators

Amatu izveidoja zviedru laikos Rīgas guberņas pārvaldīšanai. Jau pirmā ģenerālgubernatora J.Šites laikā par tā neoficiālo rezidenci kļuva Rīgas pils. 1645 līdz ar G.B.Uksenšērnas iecelšanu šajā postenī viņa sēdeklis oficiāli tika pārcelts no Tērbatas uz Rīgu. Ģenerālgubernatora amatu saglabāja arī pēc Baltijas nonākšanas Krievijas pakļautībā. 1710 šo posteni ieguva A.Repņins. Līdz 1775 šā amata ieņēmējam bija tiesības izdot noteikumus, kas ieguva likuma spēku, no 1881 ģenerālgubernators ieguva arī tiesības rīkoties ar bruņotu spēku, aizliegt sapulces, slēgt biedrības.

Ģenerālgubernatora amatā iecēla un atcēla ar Zviedrijas karaļa (līdz 1710) vai Krievijas cara, vēlāk imperatora (1710-1917) pavēli. Ģenerālgubernatora padomdevēji bija landrātu kolēģija un guberņas valde (1710-1917).

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012