Atbildes, kuras tu meklē

Lībiešu sieviešu rotas

Bagātu lībiešu sieviešu rotas no Salaspils Laukskolas kapulauka 94. un 120.kapa. 11.gs.
"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012
Skatīt arī: