Atbildes, kuras tu meklē
14. jūnija deportācija
"Nodevība"

Tautības un etniskās grupas
Politiskās attiecības
Likumdošana un tiesības


1941

14. jūnija deportācijas

Latvijas pilsoņu masveidīga administratīva izsūtīšana uz KPFSR attālajiem novadiem. Pavisam no Latvijas tika izsūtīti 14194 cilvēki. To vidū 1614 bērni vecumā līdz 7 gadiem un 2137-vecumā līdz 16 gadiem. Deportēto skaitā bija 11418 latvieši, 1771 ebreji, 742 krievi, 36 vācieši un 227 citām tautām piederīgie. Vīriešus no ģimenēm atšķīra. Šīs prettiesiskās un noziedzīgās Latvijas pilsoņu deportācijas bija ieplānotas vēl pirms Latvijas iekļaušanas PSRS un tika īstenotas vienlaikus ar deportācijām Lietuvā un Igaunijā.

Izmantotā literatūra:

  1. Via Dolorosa. Staļinisma upuru liecības. R., 1990.

Skatīt arī http://vesture.eu/index.php/1941._gada_14._jūnija_deportācija

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012