Atbildes, kuras tu meklē
Lindgrēne Astrida

(zviedru rakstniece, 14.11.1907-2002)

Astridas Lindgrēnes darbi

Grāmatas

Lindgrēne Astrida. Brāļi Lauvassirdis / Astrida Lindgrēne ; no zviedru val. tulk. Elija Kliene ; māksl. Ilona Vīklande. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 214, [1] lpp. : il. - (Lasītprieks!).

Lindgrēne Astrida. Brāļi Lauvassirdis / Astrīda Lindgrēna ; [no zviedru val. tulk. Elija Kliene ; il. Izabella Varžapetova]. - Rīga : Liesma, 1979. - 164, [1] lpp. : il.

Lindgrēne Astrida. Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta / Astrida Lindgrēne ; no zviedru val. tulk. Elija Kliene ; māksl. Ilona Vīklande. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 130, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!).

Lindgrēne Astrida. Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta : M.Mikivera dramatizējums 2 cēlienos : [jaunākā skolas vecuma bērniem] / Astrīda Lindgrēna ; [no igauņu val. tulk. L.Kamara ; il. J.Akopjana]. - Rīga : Liesma, 1983. - 76 lpp. : il. - (Atvērsim priekškaru).

Lindgrēne Astrida. Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta : [stāsts] / Astrīda Lindgrēna ; no zviedru val. tulk. E.Kliene ; il. I.Viklande. - Rīga : LVI, 1964. - 137 lpp. : il.

Lindgrēne Astrida. Grāmata par Pepiju Garzeķi / Astrida Lindgrēne ; [māksl. Ingrīda Vanga Nīmane ; no zviedru val. tulk. Elija Kliene un Mudīte Treimane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 261, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!).

Lindgrēne Astrida. Kalle Blumkvists un Rasmuss / Astrida Lindgrēne ; [no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. - 175, [1] lpp. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lindgrēne Astrida. Karlsons, kas dzīvo uz jumta, lido atkal / Astrida Lindgrēne ; no zviedru val. tulk. Elija Kliene ; māksl. Ilona Vīklande. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 141, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!).

Lindgrēne Astrīda. Karlsons, kas dzīvo uz jumta, lodā atkal / Astrida Lindgrēne ; no zviedru val. tulk. Elija Kliene ; māksl. Ilona Vīklande. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 157, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!).

Lindgrēne Astrida. Karlsons lido atkal : [stāsts : jaunākā skolas vecuma bērniem] / Astrida Lindgrēna ; [no zviedru val. tulk. E.Kliene ; il. I.Viklande]. - Rīga : Liesma, 1966. - 144 lpp. : il.

Lindgrēne Astrida. Lennebergas Emīla dzīve rit tālāk / Astrida Lindgrēne ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; māksl. Bjerns Bergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 148, [1] lpp. : il. - (Lasītprieks!).

Lindgrēne Astrida. Lennebergas Emīla jaunie nedarbi / Astrida Lindgrēne ; māksl. Bjerns Bergs ; no zviedru val. tulk. Elija Kliene. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 106, [1] lpp. : il. - (Lasītprieks!).

Lindgrēne Astrida. Lennebergas Emīla nedarbi : [stāsts : jaunākā skolas vecuma bērniem] / Astrīda Lindgrēna ; no zviedru val. tulk. Elija Kliene ; il. Bjerns Bergs. - Rīga : Liesma, 1976. - 117, [1] lpp. : il.

Lindgrēne Astrida. Lennebergas Emīls / Astrida Lindgrēne ; māksl. Bjerns Bergs ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 89, [1] lpp. : il. - (Lasītprieks!).

Lindgrēne Astrida. Lennebergas Emīls : [stāsts : jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem] / Astrida Lindgrēne ; no zviedru val. tulk. Elija Kliene, Mudīte Treimane ; priekšv. sarakst. Mudīte Treimane ; il. Bjerns Bergs]. - Rīga : Liesma, 1989. - 308, [3] lpp. : il., ģīm. - Saturs: Lennebergas Emīls ; Lennebergas Emīla jaunie nedarbi ; Lennebergas Emīla dzīve rit tālāk.

Lindgrēne Astrida. Madikena / Astrida Lindgrēne ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane un Vilnis Treimanis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. - 1, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lindgrēne Astrida. Madikena un Jūnijkalniņu Pims / Astrida Lindgrēne ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane un Vilnis Treimanis ; māksl. Ilona Vīklande. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 215, [1] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lindgrēne Astrida. Meistardetektīva Blumkvista bīstamie piedzīvojumi / Astrida Lindgrēne ; [no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; Ērika Palmkvista il.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2002]. - 187, [1] lpp. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lindgrēne Astrida. Meistardetektīvs Blumkvists / Astrida Lindgrēne ; [māksl. Ēriks Palmkvists ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2002]. - 169, [1] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lindgrēne Astrida. Mēs - Sālsvārnas salas vasarnieki / Astrida Lindgrēne ; no zviedru val. tulk. Elija Kliene ; Ilonas Viklandes il. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 294, [1] lpp. : il. - (Lasītprieks!).

Lindgrēne Astrida. Mēs - visi bērni no Trokšņu ciema / Astrida Lindgrēne ; [no zviedru val. tulk. Vilnis Treimanis ; Ingrīdas Vangas Nīmanes il.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. - 90, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lindgrēne Astrida. Mio, manu Mio / Astrida Lindgrēne ; [māksl. Ilona Vīklande ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 148, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lindgrēne Astrida. Pepija Garzeķe : jaun. un vid. sk. vecumam / Lingrēne Astrida ; no zv. val. tulk. Elija Kliene, Mudīte Treimane ; il. Ingrida Vanga Nīmane ; Mudītes Treimanes priekšv. "Dūšīga meitene, kas priecējusi bērnus piecdesmit gadus". - Rīga : Sprīdītis, 1995. - 285 lpp., [3] lpp. : il.

Lindgrēne Astrida. Rasmuss - Klaidonis / Astrida Lindgrēne ; [no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; vāka un il. aut. Ēriks Palmkvists]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2001]. - 195, [1] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lindgrēne Astrida. Rasmuss, Pontuss un Trakulis / Astrida Lindgrēne ; [no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; vāka un il. aut. Ēriks Palmkvists]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2001]. - 210, [1] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lindgrēne Astrida. Rasmuss, Pontuss un Trakulis : [detektīvromāniņš] / Astrida Lindgrēne ; ar aut. atļauju no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; Ivetas Bamberes il. - Rīga : LaBA, [1995]. - 127 lpp. : il.

Lindgrēne Astrida. Ronja - laupītāja meita / Astrida Lindgrēne ; [māksl. Ilona Vīklande ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. - 222, [1] lpp. : il. - (Lasītprieks!).

Lindgrēne Astrida. Ronja laupītāja meita : [jaunākā skolas vecuma bērniem] / Astrida Lindgrēne ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; il. Ilona Vīklande]. - Rīga : Liesma, 1989. - 254, [1] lpp. : il.

Lindgrēne Astrida. Rūķītis Nilss Karlsons / Astrida Lindgrēne ; [māksl. Ilona Vīklande ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 116, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lindgrēne Astrida. Rūķītis Nilss Karlsons ; Mio, manu Mio! / Astrida Lindgrēne. Burvja cepure ; Bīstamā vasara ; Trollīša ziema / Tūve Jānsone ; māksl. Ilona Vīklande un Tūve Jānsone ; no zviedru val. tulk., pēcv. un koment. sarakst. M.Treimane. - Rīga : Sprīdītis, 1991. - 474, [3] lpp. : il. - (Sprīdīša bibliotēka ; 7).

Lindgrēne Astrida. Vēl par mums - bērniem no Trokšņu ciema / Astrida Lindgrēne ; [no zviedru val. tulk. Vilnis Treimanis ; il. Ingrīda Vanga Nīmane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. - 110, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lindgrēne Astrida. Trakais Emīls / Astrīda Lindgrēna un Bjerns Bergs ; tulk. Aija Priedīte. - Bromma (Stockholm) : Atvase, 1973. - [30] lpp. : il.

Lindgrēne Astrīda. Trokšņu ciema bērni / Astrida Lindgrēne ; no zviedru val. tulk. V.Treimanis. - Rīga : Vaga, 1995. - 287,[1] lpp. : il. - (Zaļās astes grāmata).

Lindgrēne Astrida. Trokšņu ciemā ir jautra dzīvošana / Astrida Lindgrēne ; [no zviedru val. tulk. Vilnis Treimanis]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lindgrēne Astrida. Ziemsvētki Rezgalē / Astrīda Lindgrēna ; il. Ilona Vīklande ; tulk. Māra Kaugara. - [Bromma (Stockholm)] : Atvase, [1970]. - [30] lpp. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Meluškāne Laila. Brālītis un Karlsons : [dramatiz. skolas teātrim] / Laila Meluškāne ; pēc A.Lindgrēnes grām. "Trīs stāsti par Brālīti un Karlsonu" // Sākums. - Nr.4 (2004), 34.-36.lpp.

Literatūra par Astridu Lindgrēni

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Adamaite Undīne. Hei, heisā, Kalle Blumkvist! : [muzikāla izrāde "Superdetektīvs Blumkvists" pēc zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes stāsta motīviem Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Jānis Kaijaks)] / Undīne Adamaite // Diena. - (Piel. "Izklaide"). - ISSN 1407-1290. - Nr.56 (2003, 7.marts), 3.lpp.

Aleksejeva Nika. Sākumskolas bērni piedalās Astrīdas Lindgrēnas konkursā : [par Saulkrastu sākumskolas bērnu aktivitātēm (Rīgas raj.)] / Nika Aleksejeva ; tekstā stāsta Saulkrastu vidusskolas bibliotekāre Edīte Ozola // Saulkrastu Avīze. - Nr.3 (2007, marts), 8.lpp.

Antess Kaspars. Ozols sargā laupītājus : [par repera Ozola debiju zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes (1907-2002) stāsta "Ronja - laupītāja meita" dram. Latvijas Dailes teātrī] / Kaspars Antess // LABA. - ISSN 1407-3587. - Nr.10 (2002, 4./10.marts), 24.-25.lpp.

Ardievu, Pepija Garzeķe! : mirusi bērnu grāmatu aut. Astrida Lindgrēne : [1907-2002] / mater. sagat. Anna Žīgure // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.20 (2002, 29.janv.), 9.lpp.

Auziņa Katrīna. Pasaku valstība kopā ar Pepiju un Karlsonu : [par zviedru rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas nedēļu Limbažu 1.vidusskolā] / Katrīna Auziņa // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.138 (2002, 30.nov.), 5.lpp.

Bite Ieva. Emīla palaidnības teātrī : [par izrādi "Emīla nedarbi" pēc zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes stāsta motīviem Rīgas Krievu drāmas teātrī (rež. Vadims Grosmans)] / Ieva Bite // Latvijas Avīze. - (Iel. "Nedēļa kabatā"). - ISSN 1691-1229. - Nr.26 (2006, 27.janv.), 17.lpp.

Ceplis Kristaps. Viena diena pasakā : [par ceļojuma iespaidiem izklaides parkā "Astrīdas Lindgrēnas pasaule" Vimmerbī pils. (Zviedrija)] / Kristaps Ceplis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.244 (2006, 19.okt.), [13.]lpp.

Dumbere Laura. Bērnu karaliene : [par zviedru rakstn. Astridu Lindgrēni (1907-2002)] / Laura Dumbere // Santa. - ISSN 1407-1584. - Nr.9 (2002, sept.), 68.-70., 73.-74.lpp.

Dūmiņa Līvija. Emīla nedarbi Krievu drāmā : [par izrādi pēc zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes stāsta motīviem Rīgas Krievu drāmas teātrī (rež. Vadims Grosmans)] / Līvija Dūmiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.24 (2006, 28.janv.), 13.lpp.

Dūmiņa Līvija. Nacionālais teātris pret karu? : [muzikāla izrāde "Superdetektīvs Blumkvists" pēc zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes stāsta motīviem Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Jānis Kaijaks, mūz. un dziesmu teksta aut. Arnis Mednis)] / Līvija Dūmiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze. - (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā"). - ISSN 1407-3463. - Nr.62 (2003, 14.marts), 13.lpp.

Dzērve Laura. Sajūsmas spiedzieni pie teātra ieejas : [par hiphopa virziena mūziķa Ozola (īst.v. Ģirts Rozentāls) debiju zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Ronja - laupītāja meita" dram. Latvijas Dailes teātrī (rež. Ģirts Nagainis)] / Laura Dzērve ; tekstā stāsta Ozols // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.57 (2002, 8.marts), 12.lpp.

Gailītis Viestarts. Mirusi slavenā zviedru rakstniece Lindgrēne : [par rakstn. Astridu Lindgrēni (īst.v. Astrida Anna Emīlija Eriksone, 1907-2002)] / Viestarts Gailītis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.24 (2002, 29.janv.), [1.], 6.lpp.

Griškeviča Una. Laupītāju gaitas uz skatuves : [zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Ronja - laupītāja meita" dramatiz. Latvijas Dailes teātrī (rež. Ģirts Nagainis)] / Una Griškeviča // Aija. - ISSN 1407-4478. - Nr.8 (2002, 21./27.febr.), 40.lpp.

Hei, hopsā! Pepija ir klāt! : [zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Pepija" dram. Latvijas Nac. teātrī (rež. Jānis Kaijaks)] / mater. sagat. Dace Vizule // Rīgas Balss. - (Piel. "Atpūta"). - ISSN 1407-3927. - Nr.28 (2002, 8.febr.), 18.lpp.

Judina Dace. Superdetektīvs Blūmkvists nāk : [komp. Arņa Medņa mūzikls "Superdetektīvs Blūmkvists" pēc Astridas Lindgrēnes stāsta motīviem Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Jānis Kaijaks)] / Dace Judina ; tekstā stāsta A.Mednis // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.39 (2003, 25.febr.), 12.lpp.

Karlsonam, Pepijai seko Meistardetektīvs Blumkvists : [zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes (1907-2002) piemiņai] / G.R. // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.3 (2002), 215.lpp.

Kursīte Ilona. Emīls blēņosies Jūras vārtos : [par Rīgas Akadēmiskā krievu drāmas teātra izrādi "Emīla nedarbi" pēc Astrīdas Lindgrēnes darba motīviem (rež. Vadims Grosmans) Ventspilī] / Ilona Kursīte // Ventas Balss. - ISSN 1407-9151. - Nr.28 (2006, 9.febr.), 5.lpp.

Latvijas Nacionālais teātris VEF Kultūras pilī piedāvā muzikālu detektīvu "Superdetektīvs Blumkvists" : [par iestudējumu pēc Astridas Lindgrēnas stāsta motīviem (rež. Jānis Kaijaks, komp. Arnis Mednis)] // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.10 (2003, 6.marts), 15.lpp.

Latvijas teātru Ābolu ķocis : [Astridas Lindgrēnes stāsta "Ronja - laupītāja meita" dram. Latvijas Dailes teātrī (rež. Ģirts Nagainis) un stāsta "Pepija Garzeķe" dram. "Pepija" Latvijas Nac. teātrī (rež. Jānis Kaijaks)] / Lilija Dzene, Henrieta Švāne, Normunds Naumanis, Anda Burtniece, Valda Čakare, Undīne Adamaite, Ieva Zole // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.57 (2002, 8.marts), 13.lpp.

Laupītāju dziesmas, dēkas un Sargeņģeļa svētīta mīlestība : [zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes (1907-2002) stāsta "Ronja - laupītāja meita" dramatiz. Latvijas Dailes teātrī (rež. Ģirts Nagainis)] / mater. sagat. Dace Vizule // Rīgas Balss. - (Piel. "Atpūta"). - ISSN 1407-3927. - Nr.33 (2002, 15.febr.), 21.lpp.

Leģendārs ieraksts no radio zelta fondiem : [sakarā ar raidlugas "Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta" pēc zviedru rakstnieces Astrīdas Lindgrēnes t.p. nos. stāsta motīviem izdošanu CD formātā] // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.336 (2006, 12.dec.), [1.]lpp. : ģīm.

Lejiņa Ausma. Brīnumdares izstāde bibliotēkā : [par Zviedrijas vēstniecības LR org. rakstniecei Astridai Lindgrēnei (1907-2002) velt. izstādi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā] / Ausma Lejiņa // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.13 (2005, 31.marts), 7.lpp.

Lulle Aija. Mūžībā aizgājusi Astrida Lindgrēne : [par zviedru bērnu rakstn. (1907-2002)] / Aija Lulle // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.24 (2002, 29.janv.), [1.], 4.lpp.

Mamaja Evita. "Pepijas" iestudējums Nacionālajā teātrī : [zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Pepija Garzeķe" dram. Latvijas Nac. teātrī (rež. Jānis Kaijaks)] / Evita Mamaja // Rīgas Balss. - (Piel. "Atpūta"). - ISSN 1407-3927. - Nr.38 (2002, 22.febr.), 20.lpp.

Mamaja Evita. "Ronja - laupītāja meita" Dailes teātrī : [zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Ronja - laupītāja meita" dram. Latvijas Dailes teātrī (rež. Ģirts Nagainis)] / Evita Mamaja // Rīgas Balss. - (Piel. "Atpūta"). - ISSN 1407-3927. - Nr.48 (2002, 8.marts), 20.lpp.

Mazvērsīte Daiga. Par ceļiem, krustceļiem un neceļiem : [par muz. izrāžu māksl. kvalitāti Latvijas teātros : raksti] / Daiga Mazvērsīte // Mūzikas Saule. - ISSN 1407-6969. - Nr.1/2 (2002, apr.), 54.-57.lpp. - Saturs: Ulda Marhileviča soloalbums : [komp. U.Marhileviča un dzejn. Māras Zālītes mūzikls "Tobago!" Latvijas Dailes teātrī] ; Finks filozofa drānās : [komp. Jāņa Lūsēna un dzejn. Māras Zālītes rokop. "Sfinksa" Latvijas Nac. teātrī] ; No "Monikas" pie "Pepijas" : [komp. Arņa Medņa mūzikls "Pepija" pēc zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Pepija Garzeķe" motīviem Latvijas Nac. teātrī (rež. Jānis Kaijaks)] ; Patiess stāsts par Ģirtu : [komp. Valta Pūces mūzikls "Ronja - laupītāja meita" pēc zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes t.p. nos. stāsta motīviem Latvijas Dailes teātrī].

Minčenoks Dmitrijs. Kas ir Karlsona tētis? : [par zviedru rakstn. Astridu Lindgrēni (1907-2002)] / Dmitrijs Minčenoks // Pasaules Atbalss. - ISSN 1407-2025. - Nr.14 (2002, 4./11.apr.), 4.-5.lpp.

Naumanis Normunds. 2x2x2 = šitas, šito, šitas... : [zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Pepija" dram. Latvijas Nac. teātrī (rež. Jānis Kaijaks) un stāsta "Ronja - laupītāja meita" dram. Latvijas Dailes teātrī (rež. Ģirts Nagainis)] / Normunds Naumanis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.47 (2002, 25.febr.), 12.lpp.

Raita Santa. Kāpēc nedrīkst? Drīkst! : [par akt. Karīnu Tatārinovu : sakarā ar zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Pepija" dram. Latvijas Nac. teātrī (rež. Jānis Kaijaks)] / Santa Raita // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.24 (2002, 29.janv.), 12.lpp.

Raita Santa. Piedzīvot neiespējamo : [par aktieri Imantu Stradu : sakarā ar lomu režisora Kaspara Zakovica iestudētajā Astridas Lindgrēnes pasakā "Karlsons, kas dzīvo uz jumta" Valmieras Drāmas teātrī] / Santa Raita ; tekstā stāsta I.Strads // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.91 (2003, 17.apr.), 12.lpp.

Raita Santa. Sargeņģelis Ozols : [par Ozola debiju zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Ronja - laupītāja meita" dram. Latvijas Dailes teātrī] / Santa Raita // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.41 (2002, 18.febr.), 14.lpp.

Reinis Jānis. Smeldzīgi mīlošais laupītājpaps Jānis Reinis : [saruna ar Matisa lomas atveidotāju zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Ronja - laupītāja meita" dramatiz. Latvijas Dailes teātrī (rež. Ģirts Nagainis)] / Jānis Reinis ; pierakst. Dace Judina // Rīgas Balss. - (Piel. "Atpūta"). - ISSN 1407-3927. - Nr.48 (2002, 8.marts), 20.lpp.

Repše Gundega. Sveika, Astrīd! : [zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes (1907-2002) piemiņai] / Gundega Repše // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.28 (2002, 2.febr.), 14.lpp.

Rudaks Uldis. Močī un heijā hopsā ar Pepiju : [komp. Arņa Medņa muzikāla izrāde "Pepija" pēc zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Pepija Garzeķe" Latvijas Nac. teātrī] / Uldis Rudaks // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.36 (2002, 12.febr.), 20.lpp.

Saulīte Gundega. Pepija pret Ronju? Nē, Pepija un Ozols! : [zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Pepija Garzeķe" dram. "Pepija" Latvijas Nac. teātrī (rež. Jānis Kaijaks) un stāsta "Ronja - laupītāja meita" dram. Latvijas Dailes teātrī (rež. Ģirts Nagainis)] / Gundega Saulīte // Literatūra un Māksla Latvijā. - ISSN 1407-4664. - Nr.11 (2002, 14.marts), 11.lpp.

Seikste Solvita. Nacionālajā teātrī - muzikāls detektīvs : [mūz. detektīvs "Superdetektīvs Blumkvists" pēc Astrīdas Lindgrēnes stāsta motīviem Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Jānis Kaijaks)] / Solvita Seikste // Neatkarīgā Rīta Avīze. - (Piel. "Programma", ISSN 1407-6349 ; Nr.10). - ISSN 1407-3463. - Nr.54 (2003, 5.marts), [8.]lpp.

Seikste Solvita. Ronja - laupītāja meita Dailes teātrī : [dramatiz. "Ronja - laupītāja meita" pēc zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes t.p. nos. pasakas Latvijas Dailes teātrī (rež. Ģirts Nagainis)] / Solvita Seikste // Neatkarīgā Rīta Avīze. - (Piel. "Programma", ISSN 1407-6349 ; Nr.8). - ISSN 1407-3463. - Nr.44 (2002, 20.febr.), 9.lpp.

Skolniece Iveta. Mazie lasītāji Lindgrēnas jubilejā dara blēņas : [par pasākumu Jēkabpils pils. Bērnu bibliotēkā : sakarā ar rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas (1907-2002) 100.dz.d.] / Iveta Skolniece // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.26 (2007, 30.marts), 5.lpp.

Šaitere Tekla. Mednis draudzējas ar Pepiju : [zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Pepija" iestud. Latvijas Nac. teātrī (rež. Jānis Kaijaks)] / Tekla Šaitere // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.21 (2002, 25.janv.), 11.lpp.

Šaitere Tekla. Teātri ieņēmuši laupītāji : [zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Ronja - laupītāja meita" dram. Latvijas Dailes teātrī (rež. Ģirts Nagainis)] / Tekla Šaitere // Diena. - (Piel. "Izklaide"). - ISSN 1407-1290. - Nr.45 (2002, 22.febr.), 11.lpp.

Ščukina Marina. Fantāzijas, noslēpumi un Ziemeļzemes : [par Astrīdas Lindgrēnas grām. tulk. Mudītes Treimanes lekciju "Pepijai Garzeķei 60 gadi" un Ances Karnupas ref. lasījumu "Par troļļiem un citām mistiskām būtnēm Skandināvijā" Latvijas Kultūras akad. Nordistikas centrā] / Marina Ščukina // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.48 (2005, 22.dec.), 21.lpp.

Tatārinova Karīna. Hei, Pepij, hei-ei, hopsā! : [saruna ar Pepijas lomas atveidotāju zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Pepija" dram. Latvijas Nac. teātrī (rež. Jānis Kaijaks)] / Karīna Tatārinova ; pierakst. Dace Judina // Rīgas Balss. - (Piel. "Atpūta"). - ISSN 1407-3927. - Nr.38 (2002, 22.febr.), 20.lpp.

Tatārinova Karīna. Pepilota Viktualija Rullgardina Krisminta Efraima meita Garzeķe : [saruna ar Pepijas lomas atveidotāju zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Pepija" dram. Latvijas Nac. teātrī (rež. Jānis Kaijaks)] / Karīna Tatārinova ; pierakst. Agnese Ērgle // Spicā Avīze. - ISSN 1407-3978. - Nr.12 (2002, 19./25.marts), 10.-11.lpp.

Tatārinova Karīna. Stāsts par diviem bruņiniekiem : [saruna ar akt. : sakarā ar dram. "Ronja - laupītāja meita" (rež. Ģirts Nagainis) pēc Astridas Lindgrēnes t.p. nos. stāsta motīviem Latvijas Nac. teātrī] / Karīna Tatārinova ; pierakst. Margarita Guseva // Pasaules Atbalss. - ISSN 1407-2025. - Nr.7 (2002, 14./21.febr.), 4.lpp.

Tišheizere Edīte. Mesties četrrāpus nav vērts : [muzikāla izrāde "Superdetektīvs Blumkvists" pēc zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes stāsta motīviem Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Jānis Kaijaks)] / Edīte Tišheizere // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.76 (2003, 31.marts), 12.lpp.

Treimanis Gunnars. Mums jātic brīnumam : [zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Pepija Garzeķe" dram. Latvijas Nac. teātrī (rež. Jānis Kaijaks)] / Gunnars Treimanis // Jaunā Avīze. - ISSN 1407-2378. - Nr.7 (2002, 15./21.febr.), 39.lpp.

Ulberte Līga. Gustavs ar autotauri ir izaudzis liels : [zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes darba "Superdetektīvs Blumkvists" iestud. Latvijas Nacionālajā teātrī (komp. Arnis Mednis, rež. Jānis Kaijaks)] / Līga Ulberte // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.111 (2003, 14.maijs), 10.lpp.

Ulberte Līga. Teātra ciba : [izrāde "Emīla nedarbi" pēc zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes stāsta motīviem Rīgas Akad. krievu drāmas teātrī (rež. Vadims Grosmans)] / Līga Ulberte, Līvija Dūmiņa, Linda Burda // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.33 (2006, 8.febr.), 13.lpp.

Varjaša Antoņina. Divreiz dzimusī meitene - Astrīda : [par zviedru rakstnieci Astridu Lindgrēni (1907-2002) : no izd. "Караван историй"] / Antoņina Varjaša // Latvijas Dzelzceļnieks. - Nr.10-15 (2004, 5., 12., 19., 26.marts, 2., 8.apr.), 14.lpp.

Veinberga Sandra. Astridu Lindgrēni apglabās 8.martā : [zviedru rakstn. (1907-2002)] / Sandra Veinberga // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.30 (2002, 5.febr.), [1.]lpp.

Veinberga Sandra. Stokholma atvadās no Astridas Lindgrēnes : [par zviedru rakstn. (1907-2002)] / Sandra Veinberga // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.58 (2002, 9.marts), [1.], 7.lpp.

Verhoustinska Henrieta. Delveris - birģermeistars : [par izrādi "Emīla nedarbi" pēc zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes stāsta motīviem Rīgas Krievu drāmas teātrī (rež. Vadims Grosmans)] / Henrieta Verhoustinska // Diena. - (Piel. "Izklaide"). - ISSN 1407-1290. - Nr.29 (2006, 3.febr.), 23.lpp.

Zariņa Silvija. Bibliotēkā pasākums Astridas Lindgrēnes piemiņai : [par pasākumu, velt. zviedru rakstn. (1907-2002) Alūksnes bibl.] / Silvija Zariņa // Malienas Ziņas. - Nr.34 (2002, 21.marts), 3.lpp.

Zieda Margarita. Starp obligāto literatūru un popkultūru : [par bērnu izrādēm Latvijas teātros : sakarā ar zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes stāsta "Ronja - laupītāja meita" dram. Latvijas Dailes teātrī] / Margarita Zieda // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.52 (2002, 2.marts), 12.lpp.

Zveja Ilze. Čau, čau, Karlson! : [par raidlugas "Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta" pēc Astridas Lindgrēnes darba motīviem CD iznākšanu] / Ilze Zveja // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.49 (2006/2007, 22.dec./5.janv.), 12.lpp.