Atbildes, kuras tu meklē
Markess Gabriels Garsija

kolumbiešu rakstnieks (06.03.1927.-17.04.2014.)

Gabriela Garsija Markesa darbi

Grāmatas

Markess Gabriels Garsija. Atmiņas par manām skumjajām maukām / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu val. tulk. Ieva Elsberga. - [Rīga] : Atēna, 2006. - 118, [1] lpp.

Markess Gabriels Garsija. Mīlestība holeras laikos / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu val. tulk. Guntis Valujevs. - [Rīga] : Atēna, 2006. - 430, [1] lpp. - (Atēnas bibliotēka ; 9).

Markess Gabriels Garsija. Nestundā : īsromāni un stāsti / Gabriels Garsija Markess ; sast., no spāņu val. tulk. un pēcv. sarakst. Voldemārs Meļinovskis. - Rīga : Liesma, 1986. - 523,[2] lpp. : il.

Markess Gabriels Garsija. Neticamais un skumjais stāsts par tiklo Erēndiru un viņas cietsirdīgo vecmāmiņu / Gabriels Garsija Markess ; [tulk. V.Meļinovskis un I.Elsberga]. - Rīga : Atēna, 2006. - 128 lpp. - (Grāmatas, pie kurām atgriezties). - Saturs: Zudušo laiku jūra ; Ļoti vecais seņjors ar milzīgajiem spārniem ; Visskaistākais slīkonis pasaulē ; Spoku kuģa pēdējais brauciens ; Nāve stiprāka par mīlu ; Blakamāns Labais, brīnumu pārdevējs ; Neticamais un skumjais stāsts par tiklo Erēndiru un viņas cietsirdīgo vecmāmiņu.

Markess Gabriels Garsija. Par mīlestību un citiem dēmoniem / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu val. tulk. Edvīns Raups. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]. - 173, [1] lpp.

Markess Gabriels Garsija. Patriarha rudens / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu val. tulk. Voldemārs Meļinovskis ; priekšv. aut. V.Zemkovs. - Rīga : Liesma, 1992. - 251,[2] lpp.

Markess Gabriels Garsija. Pulkvedim neviens neraksta / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu val. tulk. Voldemārs Meļinovskis. - Rīga : Atēna, 2007. - 100, [1] lpp. - (Grāmatas, pie kurām atgriezties).

Markess Gabriels Garsija. Simt vientulības gadu / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu val. tulk. Voldemārs Meļinovskis ; Dainas Sedlinieces lit. red. ; [vāka noform. izmantota Vijas Maldupes glezna "Sabile"]. - Rīga : Jumava, 1999. - 435, [1] lpp. - (XX gadsimta romāns).

Markess Gabriels Garsija. Simts vientulības gadu / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu val. tulk. Voldemārs Meļinovskis. - Rīga : Atēna, 2006. - 437, [1] lpp. - (Atēnas bibliotēka ; 7).

Markess Gabriels Garsija. Simts vientulības gadu / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu val. tulk. Voldemārs Meļinovskis ; [V.Stolbova pēcv.]. - Rīga : Liesma, 1981. - 397, [1] lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Markess Gabriels Garsija. Fragments no Gabriela Garsija Markesa grāmatas "Mīlestība holeras laikos" / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu val. tulk. Guntis Valujevs // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.44 (2006, 23.nov.), 20.lpp.

Markess Gabriels Garsija. Fragments no Gabriela Garsijas Markesa grāmatas "Pulkvedim neviens neraksta" / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu val. tulk. Voldemārs Meļinovskis // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.25 (2007, 28.jūn.), 20.lpp.

Markess Gabriels Garsija. Fragments no Gabriela Garsijas Markesa stāstu krājuma "Neticamais un skumjais stāsts par tiklo Erēndiru un viņas cietsirdīgo vecmāmiņu" : fragm. no stāsta "Blakamāns Labais, brīnumu pārdevējs" / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu val. tulk. Ieva Elsberga // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.41 (2006, 2.nov.), 20.lpp.

Kopsakari : raksti par ārzemju literatūru / [sast. un iev. sarakst. M.Lejiete ; redkol.: R.Darvina ... [u.c.] ; māksl. A.Jēgers]. - Rīga : Liesma, 1986. - 252, [3] lpp. - Personu un darbu alf. rād.: 245.-253.lpp. - Saturs: Ar dziļu laikmeta un tagadnes cilvēka izpratni / Svetlana Šerlaimova ; Nemierā un bažās / Dzidra Kalniņa ; Paglābsim cits citu no bailēm / Ginters Grass ; Mūsdienu angļu romāns ētisko vērtību meklējumos / Tamāra Zālīte ; Ideoloģiskās cīņas arēnā / Jasens Zasurskis ; Ngugi no Kenijas / Nikolajs Hohlovs ; Mīta burvība, smieklu drosme / Ļevs Ospovats ; Vēl nav par vēlu! / Gabriels Garsija Markess ; Pret "labklājības teroru" / Katarina Muradjana ; Pēc četrdesmit gadiem / Tamāra Balašova.

Literatūra par Gabrielu Garsija Markesu

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Alksnītis Ivars. Sirmais mauku varā : [par kolumbiešu rakstnieka Gabriela Garsijas Markesa romānu "Atmiņas par manām skumjajām maukām" (Rīga : Atēna)] / Ivars Alksnītis // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.177 (2006, 12.sept.), 15.lpp.

Balode Daniela. Obligātā dzīves literatūra : [par kolumbiešu rakstnieka Gabriela Garsijas Markesa romānu "Simts vientulības gadu" (Rīga : Atēna)] / Daniela Balode ; tekstā fragm. no G.G.Markesa romāna // Cosmopolitan. - ISSN 1407-9194. - Nr.7 (2006, jūl.), 116.-117.lpp.

Bankovskis Pauls. Mazais adījums : [par kolumbiešu rakstnieka Gabriela Garsijas Markesa grām. "Atmiņas par manām skumjajām maukām"] / Pauls Bankovskis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.185 (2006, 11.aug.), 8.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr. 31).

Bankovskis Pauls. Pasaule sagaida Markesa atmiņas : [par kolumb. rakstn., Nobela prēmijas laureātu Gabrielu Garsiju Markesu un viņa autobiogr. grām. "Dzīve jānodzīvo, lai par to pastāstītu" / Pauls Bankovskis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.240 (2002, 12.okt.), 17.lpp.

Bankovskis Pauls. Pulkvedis nevienam nerakstīs : [par kolumbiešu rakstnieku Gabrielu Garsiju Markesu] / Pauls Bankovskis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.30 (2006, 4.febr.), 3.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.5).

Berelis Guntis. Grāmatu grozs : [par indiešu izcelsmes britu rakstnieka Salmana Rušdi romānu "Klauns Šalimars" (Rīga : Atēna), kolumbiešu rakstnieka Gabriela Garsijas Markesa romānu "Mīlestība holeras laikos" (Rīga : Atēna) un Ainas Zemdegas dzejoļu krāj. "Nakts dzejoļi" (Rīga : Pētergailis)] / Guntis Berelis, Aivars Eipurs, Māris Salējs // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.112 (2007, 16.maijs), 13.lpp. : ģīm.

Berga Ingūna. Dzīve ir tas, kas palicis tavā atmiņā : [par kolumb. rakstn., Nobela prēmijas laureātu Gabrielu Garsiju Markesu un viņa autobiogr. grām. "Dzīve jānodzīvo, lai par to pastāstītu"] / Ingūna Berga // Jaunā Avīze. - ISSN 1407-2378. - Nr.41 (2002, 11./17.okt.), 21.lpp. - (Jā).

Ceplis Rimands. Emocionālais pavedinātājs : [par Garcia Márques Gabriel. Mīlestība holeras laikos : [romāns] / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu val. tulk. Guntis Valujevs. - Rīga : Atēna, 2006. - 430, [1] lpp. - (Atēnas bibliotēka ; 9)] / Rimands Ceplis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.16 (2007, 19.janv.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.3).

Gailītis Viestarts. Markesa trakumsērga : [par García Márquez Gabriel. Par mīlestību un citiem dēmoniem : [īsromāns] / Gabriels Garsija Markess. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]. - 173, [1] lpp.] / Viestarts Gailītis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.254 (2005, 29.okt.), 9.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.28).

Jundze Arno. Grāmatu grozs : [par Gunas Rukšānes grām. "Dārznieks un revolucionārs" (Rīga : Atēna), Mārtiņa Vērdiņa "Akrise viegli ar tušas spalvu zīmēta" (Rīga : Pētergailis), Gabriela Garsijas Markesa "Atmiņas par manām skumjajām maukām" (Rīga : Atēna)] / Arno Jundze, Evita Mamaja, Egīls Venters // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.290 (2006, 15.dec.), 9.lpp. : ģīm.

Jundze Arno. Markess & skumjās maukas : [par kolumbiešu rakstnieku Gabrielu Garsiju Markesu un viņa romānu "Atmiņas par manām skumjajām maukām" (Rīga : Atēna)] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.186 (2006, 12.aug.), 12.lpp.

Jundze Arno. Markess uzvar vēzi un pārspēj visus rekordus : [par kolumbiešu rakstnieka, Nobela prēmijas laureāta Gabriela Garsijas Markesa jaun. romānu] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.259 (2004, 5.nov.), 13.lpp.

Kalve Māra. Traģikomiska versija par vecākiem : [par Markess Gabriels Garsija. Mīlestība holeras laikos : [romāns] / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu val. tulk. Guntis Valujevs. - Rīga : Atēna, 2006. - 430, [1] lpp. - (Atēnas bibliotēka ; 9)] / Māra Kalve // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.16 (2007, 27.apr./4.maijs), 9.lpp.

Kusiņa Linda. Gabriels Garsija Markess, "Neticamais un skumjais stāsts par tiklo Erēndiru un viņas cietsirdīgo vecmāmiņu" : [sakarā ar grām. (Rīga : Atēna) klajā nākšanu] / Linda Kusiņa // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.339 (2006, 15.dec.), [9.]lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā").

Vardenga Marija. Patriarha novēlējums : [par kolumbiešu rakstnieku, Nobela prēmijas laureātu Markesu Gabrielu Garsiju] / Marija Vardenga ; tulk. D.Sedleniece // Pasaules Atbalss. - ISSN 1407-2025. - Nr.13 (2006, 30.marts/6.apr.), 10.-11.lpp. ; Nr.14 (2006, 6./13.apr.), 10.-11.lpp. : ģīm.

 Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts