Atbildes, kuras tu meklē

Lielinieku Daugavas kara flotes kara kuģis

Lielinieku rīkotajā 1.maija militārajā parādē piedalījās arī Daugavas kara flotile. Šīs flotiles kara kuģis "Nāve Kapitālismam" bija pārveidots velkonis

V.Rīdzenieka foto

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012
Skatīt arī: