Atbildes, kuras tu meklē
Brails Luijs

franču tiflopedagogs (1809–1852)

Literatūra par Luiju Brailu un Braila rakstu

Grāmatas

Ieskats Braila rakstā ar roku pārrakstīto grāmatu vēsturē Latvijā, 1889.-1961. / sast. Irēna Gaile. - Rīga : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 1998. - 51 lpp., [2] lp. iel. : il.

Latviešu valodas Braila raksta noteikumi / Valsts izglītības attīstības aģentūra, Eiropas sociālais fonds ; [izstr.: Jānis Rubuls ... [u.c.]]. - 1.izd. - Rīga : Rubuls & Co, 2007-2008. - 164 lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Braila raksts : [par Braila raksta izgudrotāju Luiju Brailu (1809-1852)] / mater. sagat. Regīna // Spicā Avīze. - ISSN 1407-3978. - Nr.12 (2002, 19./25.marts), 14.-15.lpp.

Hofmanis Ilgvars. Neredzīgo izglītošanas biedrības darbība no 1918.gada līdz 1933.gadam ; Izglītības biedrības darbība neatkarīgās Latvijas laikā (1918-1933) : [par latviešu val. piemērotas grām. pārrakstīšanas jeb Braila sistēmas izstrādi, Latvijas Neredzīgo savienības izveidotāju (1926) Kārli Kauliņu, Latvijas ev.lut. Baznīcas mācītāju, neredzīgo Kristus draudzes dibinātāju A.Grigoru, Latvijas Neredzīgo inst. darbību, Neredzīgo un vājredzīgo izglītošanas biedrību] / Ilgvars Hofmanis // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.1 (2008, janv.), 22.-25.lpp. ; Nr.2 (2008, febr.), 21.-22.lpp. - Nob. Sāk.: Nr.9 (2007, sept.) ar nos. "Neredzīgo izglītošanas biedrības darbība no 1877.gada līdz 1918.gadam".

Hofmanis Ilgvars. Neredzīgo izglītošanas biedrības darbība no 1877.gada līdz 1918.gadam : [par tiflopedagoģijas pamatlicēju Valentīnu Avī (1745-1822), neredzīgo raksta izgudrotāju Luiju Brailu (1809-1852), mācītāju Kārli Gothardu Elferfeldu, dzejnieku Neredzīgo Indriķi (1783-1828), pirmās acu slimību klīnikas Rīgā direktoru, Neredzīgo inst. izveidotāju Dr.med. Kārli Valdhaueru (1821-1899), skolotāju, Rīgas Neredzīgo skolas dibinātāju Idu fon Valentinoviču (1855-?) u.c.] / Ilgvars Hofmanis // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.9 (2007, sept.), 12.-18.lpp. ; Nr.10 (2007, okt.), 14.-18.lpp. ; Nr.11 (2007, nov.), 21.-25.lpp. ; Nr.12 (2007, dec), 18.-21.lpp. - Turp. seko.

Lidere Elīna. Dators vienīgā iespēja sazināties : [par jaun. tehnoloģiju risinājumiem invalīdiem: datora vadīšana ar acīm, sejas telefons, Braila mobilais tālrunis] / Elīna Lidere // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.180 (2006, 5.aug.), 24.-27.lpp. : ģīm. - (Piel. "Mēs" ; Nr.30).

Luijs Brails : [par lasīšanas sistēmas aklajiem izgudrotāju (1809-1852)] / pēc Mārgaretas Deividsones grām. "Lois Braille the boy who invented books for the blind" ; no angļu val. tulk. Ilga Briede // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.5 (2004, maijs), 11.-15.lpp. ; Nr.6 (2004, jūn.), 16.-18.lpp. ; Nr.7 (2004, jūl.), 17.-18.lpp.