Atbildes, kuras tu meklē

Cielēna Māra

Dzejniece un tulkotāja (dz. 1954)

Māras Cielēnas darbi

Grāmatas

Cielēna Māra. Baltā pasaule / Māra Cielēna ; Ritas Blaževičas akvareļi. - Rīga : Annele, 2006. - 42, [1] lpp. : il.

Cielēna Māra. Burtumāja / Māra Cielēna, Irēna Lūse. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2007. - 46, [1] lpp. : il.

Cielēna Māra. Dažādas tumsas / Māra Cielēna ; māksl. Ilze Ramane. - [Rīga] : Rasa, 2005. - 47, [1] lpp. : il.

Cielēna Māra. Debesu trepīte : dzejoļi bērniem / Māra Cielēna ; māksl. Ligita Linmeiere. - Rīga : Jāņa Rozes apg., 2000. - 31 lpp. : il.

Cielēna Māra. Kad karaliene bij Rīgā : dzejoļi bērniem / Māra Cielēna [teksts] ; Anita Paegle [il]. - Rīga : Jāņa Rozes apg., 2001. - 45, [1] lpp. : il.

Cielēna Māra. Kaskabatim dzimšanas diena / Māra Cielēna ; Ilzes Ramanes zīm. - Rīga : Jāņa Rozes apg., [2001]. - 30, [1] lpp. : il.

Cielēna Māra. Kaskabatis iet pie drauga / Māra Cielēna ; Ilzes Ramanes il. - Rīga : Jāņa Rozes apg., 2000. - [22] lpp. : il.

Cielēna Māra. Kaskabatis meklē burtus / Māra Cielēna ; māksl. Ilze Ramane. - [Rīga] : Jāņa Rozes apg., 2005. - 79 lpp. : il.

Cielēna Māra. Mākoņaitiņa Alba : pasakas / Māra Cielēna. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. - 336 lpp. : il. - ( Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Cielēna Māra. Mammas, tēti un citi : pasakas / Māra Cielēna ; māksl. Evija Stukle. - Rīga : Jāņa Rozes apg., 2003. - 116, [3] lpp. : il.

Cielēna Māra. Mazliet siltuma, mazliet smaržas : dzeja / Māra Cielēna. - Rīga : Liesma, 1988. - 92, [1] lpp.

Cielēna Māra. Mūsu mājas : [dzejoļi bērniem] / Māra Cielēna ; il. Rolands Gross. - Rīga : Sprīdītis, 1993. - 71, [8] lpp. : il.

Cielēna Māra. Ņau un murr / pasakas rakstīja Māra Cielēna ; zīm. Anita Paegle. - [Rīga] : Alis, 2005. - 44, [3] lpp. : il.

Cielēna Māra. Pasakas / Māra Cielēna ; [Anitas Paegles il.]. - Rīga : Atēna, 2003. - 406, [1] lpp., [8] lp. iel. : il.

Cielēna Māra. Pasakas par brīnum mazajiem / Māra Cielēna ; [red. Anita Rožkalne ; māksl. Ligita Linmeiere]. - Rīga : Pētergailis, 2000. - 61, [1] lpp. : il.

Cielēna Māra. Pasakas par diviem / Māra Cielēna ; māksl. Aleksejs Naumovs. - Rīga : ALIS, 2003. - 70, [1] lpp. : il.

Cielēna Māra. Pie mums ir brīnum labi : dzejoļi / Māra Cielēna ; [aut. sakārt. ; māksl. Juta Tīrona un Laura Akmane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. - 103, [1] lpp. : il. - (Sprīdi pa sprīdim, ISSN 1407-3749).

Cielēna Māra. Pilsētas pasakas un pasaules pasakas / Māra Cielēna ; [Anitas Paegles il.]. - Rīga : Preses nams, 2001. - 77, [2] lpp. : il.

Cielēna Māra. Pūčumuižā mums jāpietur : dzejoļi / Māra Cielēna ; māksl. Ilze Dambe. - Rīga : Lietusdārzs, 2007. - 46, [1] lpp. : il.

Cielēna Māra. Pulksteņu nakts gaitas : pasakas / Māras Cielēnas teksts, Anitas Paegles il. - Rīga : Jāņa sēta, 1997. - 46, [1] lpp. : il.

Cielēna Māra. Rukšu svētdiena / Māras Cielēnas panti ; māksl. Ilze Ramane. - Rīga : Sprīdītis, 1994. - [16] lpp. : il.

Cielēna Māra. Šūpuļdziesma mincītim / Māras Cielēnas dzejolis ; Ligitas Linmeieres zīm. - Rīga : Pētergailis, 2001. - 13, [2] lpp. : il.

Cielēna Māra. Tad, kad auzās dauzās : dzejoļi bērniem / Māra Cielēna ; il. Ligita Linmeiere. - Rīga : Albatross, [1994]. - 47, [1] lpp. : il.

Cielēna Māra. Teo un Mūmīte : pasakas / Māra Cielēna ; Irēnas Lūses zīm. - Rīga : Lietusdārzs, 2008. - 80 lpp. : il.

Cielēna Māra. Trakulīte sandalīte / Māra Cielēna dzejoļi ; Ilze Dambe zīm. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2008. - 16 lpp. : il.

Cielēna Māra. Tuksaks un Mamolis : pasakas / Māra Cielēna ; il. Ligita Linmeiere. - Rīga : Garā pupa, [1992]. - 84, [3] lpp. : il.

Cielēna Māra. Vasaras tumsiņa / Māra Cielēna ; māksl. Ilze Ramane. - Rīga : Rasa, 2002. - 47, [1] lpp. : il.

Cielēna Māra. Zēns un Laiks : romāns / Māra Cielēna ; [māksl. Ligita Linmeiere]. - Rīga : Garā pupa, 2001. - 181, [1] lpp.

Cielēna Māra. Ziedi no mana dārza / Māra Cielēna ; Kārļa Sūniņa akvareļi. - Rīga : Annele, 2007. - [39] lpp. : il.

Tulkojumi

Brauers Sigmunds. Ņujorkas pazemes noslēpums / Sigmunds Brauers ; no angļu val. tulk. Māra Cielēna. - [Rīga] : Jumava, 1995. - 141, [1] lpp. - (Tīņu detektīvs).

Bunkše Edmunds Valdemārs. Intīmā bezgalība / Edmunds Valdemārs Bunkše ; [latv. val. tulk. Māra Cielēna]. - Rīga : Norden AB, 2007. - 158, [2] lpp. : il.

Grejs Džons. Marss & Venera : 365 veidi, kā likt mīlai kvēlot / Džons Grejs ; no angļu val. tulk. Māra Cielēna. - Rīga : Jumava, 2005. - 101, [2] lpp.

Haismita Patricija. Talantīgais misters Riplijs / Patricija Haismita ; no angļu val. tulk. Māra Cielēna. - Rīga : Jumava, 2004. - 297, [1] lpp. - (Psiholoģiskais romāns).

Hedons Marks. Savādais atgadījums ar suni naktī / Marks Hedons ; no angļu val. tulk. Māra Cielēna. - [Rīga] : Jāņa Rozes apg., 2005. - 253, [1] lpp. : il.

Ibotsone Eva. Ceļojums uz Jūrupi / Eva Ibotsone ; no angļu val. tulk. Māra Cielēna ; [māksl. Ieva Maurīte]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 326, [1] lpp. : il.

Ingalsa-Vaildere Laura. Namiņš prērijā : otrā grāmata par Lauru un viņas ģimeni / Laura Ingalsa-Vaildere ; no angļu val. tulk. Māra Cielēna ; Garta Voljamsa il. - Rīga : Sprīdītis, 1997. - 394, [3] lpp. : il.

Lemba Ketrīna. Palīgā! Ģimene mani padarīs traku! : izdzīvošanas rokasgrām. pusaudžiem / Ketrīna Lemba ; no angļu val. tulk. Māra Cielēna ; [aut. il.]. - Rīga : ALIS, 2004. - 159, [1] lpp. : il.

Nella Edīte. Pasaku pavārgrāmata / Edīte Nella ; no vācu val. tulk. Māra Cielēna un Lora Viļķina ; il. Ilze Ramane. - Rīga : Jumava, 1995. - 141, [2] lpp. : il.

Nortona Mērija. Aizņēmīši / Mērija Nortona ; [no angļu val. tulk. Māra Cielēna ; māksl. Andris Zirnītis]. - Rīga : Rasa, 2005. - 167, [1] lpp. : il.

Oksenhema Elsija Dž. Meitene no Anglijas / Elsija Dž. Oksenhema ; no angļu val. tulk. Māra Cielēna. - Rīga : Lietus, 2005. - 207 lpp. : il.

Pīzi Alans & Barbara. Kāpēc sievietes neprot noparkot auto... un runā bez mitas / Alans & Barbara Pīzi ; no angļu val. tulk. Māra Cielēna. - Rīga : Jumava, 2003. - 119, [1] lpp. : il. - (Ko vīriešiem vajadzētu zināt par sievietēm).

Pīzi Alans & Barbara. Kāpēc vīrieši neklausās... un nespēj veikt vairākas darbības reizē : ko sievietēm vajadzētu zināt par vīriešiem / Alans & Barbara Pīzi ; no angļu val. tulk. Māra Cielēna. - Rīga : Jumava, 2003. - 119, [1] lpp. : il.

Pīzs Alans. Jautājumi ir atbildes : kā gūt atbildi "jā" tīkla tirdzniecībā / Alans Pīzs ; no angļu val. tulk. Māra Cielēna. - Rīga : Jumava, 2004. - 102, [1] lpp. : il.

Vaits Elvins Brūkss. Šarlotes tīkls / Elvins Brūkss Vaits ; māksl. Gārts Viljamss ; no angļu val. tulk. Māra Cielēna. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. - 174, [2] lpp. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Cielēna Māra. Ammā un mammā / Māra Cielēna // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.5 (2006), 12.-13.lpp.

Cielēna Māra. Baidīšanās : 19.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.5 (2008), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Bērnu dārzs ; Vardīte ; Poga / Māra Cielēna ; ar Ilzes Dambes zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.11 (2008), 16.-17.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Bučumuiža. Čučumuiža. Pūčumuiža / Māra Cielēna // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.2 (2005), 12.-13.lpp.

Cielēna Māra. Burvīga diena un murrvīgs vakars / Māra Cielēna ; zīm. aut. Anita Paegle // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.7 (2005), 2.-3.lpp. : zīm. - Saturs: "Ņau-ņau-ņau..." ; "Murr. Kas turr..." ; "Ņau-trallā, ņau-trallā, vakarā rāmā..." ; "Burvīga diena un murrvīgs vakars...".

Cielēna Māra. Ceļojuma sākums : 2.pasaka par Jabūtu un Janebūtu / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.2 (2009), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Ceļojuma sākums : 1.pasaka par Jabūtu un Janebūtu / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.1 (2009), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Cūku bedre : 23.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.10 (2008), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Dāma Martiņa un cepure : [pasaka] / Māra Cielēna ; zīm. aut. Anita Paegle // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.10 (2005), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Dāvanu maiss / Māra Cielēna ; ar Solveigas Kristiānas Smirnovas, Daira Urtāna, Martas Madaras Papānes, Loretas Abrickas, Marka Žubuļa, Alvīnes Henrietes Auziņas zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.12 (2008), 6.-7.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Deguns debesīs : pasaka / Māra Cielēna ; il. Ilze Dambe // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.2 (2005, febr.), 14.-15.lpp. : il.

Cielēna Māra. Dīķa nāriņa / Māra Cielēna ; ar Reiņa [Ārvalža] Tama zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.7/8 (2006), 12.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Domraksts : pasaka / Māra Cielēna ; ar Anitas Paegles zīm. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.10 (2006, okt.), 14.-16.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Dubultragulops un bezragulops : 9.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.6 (2007), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Govs, egle, burkāns: 6.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.3 (2007), 2.lpp. : zīm. - Turp. seko.

Cielēna Māra. Ielāps / Māra Cielēna ; Vitas Lēnertes zīm. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.5 (2007, maijs), 15.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Īsta govs : [pasaka] / Māra Cielēna // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.10 (2006), 2.-3.lpp.

Cielēna Māra. Kaķu Martiņa atpūšas : [pasaka] / Māra Cielēna ; zīm. aut. Anita Paegle // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.9 (2005), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Kaķu Martiņa draudzējas ar puķēm : [pasaka] / Māra Cielēna ; zīm. aut. Anita Paegle // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.8 (2005), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Kaķu Martiņa spēlē paslēpes : [pasaka] / Māra Cielēna ; zīm. aut. Anita Paegle // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.2 (2005), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Kaķu Martiņas piedzīvojums : [pasaka] / Māra Cielēna ; zīm. aut. Anita Paegle // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.3 (2005), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Kaķu Martiņas sapnis : [pasaka] / Māra Cielēna ; zīm. aut. Anita Paegle // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.1 (2005), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Klēpja sunītis : 18.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.4 (2008), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Klusi, klusi, tumsas trusi! / Māra Cielēna ; ar Ilzes Dambes zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.2 (2006), 13.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Kukainijas dabas taka / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.7/8 (2007), 18.-23.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Kurmja pils : 10.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.7/8 (2007), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Ķengursoma : 11.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.9 (2007), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Labrīt, jūra! / Māra Cielēna ; zīm. aut. Irēna Lūse // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.7 (2005), 11.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Lidojums : pasaka / Māra Cielēna ; il. Ilze Dambe // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.1 (2006, janv.), [14.]-15.lpp. : il.

Cielēna Māra. Lidojums uz pilsētu : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.2 (2007), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Mākoņjēri : 20.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.6 (2008), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Miega peļu sarunas / Māra Cielēna ; ar Sindijas Milleres, Samantas Afanasevičas, Andreja Kukaiņa, Nadeždas Sakovičas, Reiņa Ārvalža Tama zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.10 (2006), 12.-13.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Miega pils / Māra Cielēna ; ar Ralfa Ābola, Sindijas Milleres, Irēnas Zvirbules, Santas Sviķes, Artas Blūmas zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.9 (2006), 12.-13.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Miegasuns ; Gulēt iešana ; Nakts / Māra Cielēna ; ar Ilzes Dambes zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.10 (2008), 16.-17.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Miglas zvēri : 13.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.11 (2007), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Mūsu zeme / Māra Cielēna // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.11 (2006), 4.lpp.

Cielēna Māra. Naktstauriņi sapnī : [proza] / Māra Cielēna ; ar Anitas Paegles zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.11 (2006), [12.-13.]lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Ņau! Kas jauns? / Māra Cielēna ; zīm. aut. Anita Paegle // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.6 (2005), 2.-3., 11.lpp. : zīm. - Saturs: "Ņau! Kas jauns..." ; "Murr, murr, merr" ; "Kis, kis, kis..." ; "Mežā aiz katra koka...".

Cielēna Māra. Ņau un Murr dzejoļi / Māra Cielēna ; zīm. aut. Anita Paegle // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.5 (2005), 2.-3.lpp. : zīm. - Saturs: "Es esmu Kaķu Martiņa..." ; "Ņau, ņau, ņau, ņau" ; "Klau, kā ņau...".

Cielēna Māra. Pasaules apceļošana : [pasaka] / Māra Cielēna ; zīm. aut. Anita Paegle // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.11 (2005), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Pasaules kārtība : 24.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.11 (2008), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Pavasara uzraudzība : pasaka / Māra Cielēna ; Vitas Lēnertes zīm. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.4 (2007, apr.), 14.-15.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Pēkšņumspēle : 22.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.9 (2008), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. 1.aprīlis : 7.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.4 (2007), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Pulkstenis pukstenis / Māra Cielēna ; zīm. aut. Ilze Dambe // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.9 (2005), 14.-[15.]lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Putnubiedēkļa kājas : [pasaka] / Māra Cielēna // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.11 (2006), 2.-3.lpp.

Cielēna Māra. Radinieki : 21.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.7/8 (2008), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Rudens gaidītāji / Māra Cielēna ; il. Signe Ērmane // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.9 (2005, sept.), 14.lpp. : il.

Cielēna Māra. Rudens tumsa / Māra Cielēna ; ar Ilzes Dambes zīm. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.9 (2006, sept.), 15.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Skaļais ; Lietutiņš ; Zaļais ; Krāsas / Māra Cielēna ; ar Ilzes Dambes zīm. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.7/8 (2007, jūl./aug.), 20.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Slavenā Kaķu Martiņa : [pasaka] / Māra Cielēna ; zīm. aut. Anita Paegle // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.4 (2005), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Sniegamātes mākslas izstāde : [stāsts] / Māra Cielēna ; ar Paula Baranova zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.1 (2008), 16.-17.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Sniegpārsliņa Silva : pasaka / Māra Cielēna // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.12 (2008, dec.), 18.lpp.

Cielēna Māra. Tauriņa mugurā ; Krāsas / Māra Cielēna ; ar Anitas Paegles zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.6 (2006), 4.-5.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Teļritenis : 14.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.12 (2007), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Teo trio : 8.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.5 (2007), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Vakara saruna / Māra Cielēna ; ar Ilzes Dambes zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.1 (2006), 12.-13.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Vakardziesma / Māra Cielēna // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.4 (2007), 18.-19.lpp.

Cielēna Māra. Valoda ; Dzimšanas diena / Māra Cielēna ; ar Madaras Papānes, Madaras Cīrules, Adriana Višņova, Agnetas Ragauskas zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.11 (2008), 6.-7.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Velna māte : 17.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.3 (2008), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Viena maza ziemas diena / Māra Cielēna ; ar Gundegas Muzikantes zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.2 (2009), 16.-[17.]lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Viesību plānošana : 16.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.2 (2008), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Visādi jauni vārdi : 15.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.1 (2008), 2.-3.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Ziemasvētku ziedēšana ; Aiz dīvāna / Māra Cielēna ; ar Reiņa Ārvalda Tama, Adriāna Gusanovas, Vivitas Krišānes, Viktorijas Krišānes, Airitas Rankas, Nika Reiņa Niklasa zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.12 (2008), 4.-5.lpp. : zīm.

Cielēna Māra. Žuburragi : 12.stāsts par Teo un Mūmīti : [pasaka] / Māra Cielēna ; ar Irēnas Lūses zīm. // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.10 (2007), 2.-3.lpp. : zīm.

Sarunas

Cielēna Māra. Manī nav karavīra : [saruna ar rakstnieci, Jāņa Baltvilka balvas laureāti] / Māra Cielēna ; pierakst. Egīls Zirnis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.173 (2006, 28.jūl.), 4.-5.lpp. : ģīm. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr. 29).

Cielēna Māra. Tauriņam ir vērīgas acis : [saruna ar pasaku grām. "Ņau un murr" aut. un il. : sakarā ar Jāņa Baltvilka balvas piešķiršanu] / Māra Cielēna, Anita Paegle ; pierakst. Ilze Zveja // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.28 (2006, 28.jūl./4.aug.), [1.]-2.lpp.

Literatūra par Māru Cielēnu

Grāmatas

Bērnu rakstnieki stāsta par sevi / [māksl. Ligita Linmeiere]. - Rīga : Garā pupa, 1998-2000. - 2 sēj. : il. - (Mazā biogrāfiju bibliotēka ; 1-2). - Saturs: 1.Māra Cielēna, Arturs Goba, Valdis Rūmnieks, Arnolds Auziņš, Uldis Auseklis ; 2.Olafs Gūtmanis, Viks, Ontons Slišāns, Jānis Baltvilks.

Jaunākā latviešu bērnu literatūra, 2003-2005 : rakstu krājums / uz vāka Signes Ērmanes-Ļitvinas il. - [Rīga] : Garā pupa, [2005]. - 67, [1] lpp. - (Rakstnieku sērija). - Saturs: Jūra Māra Putniņa romānā Mežonīgie pīrāgi / Ilze Stikāne ; Poterveidīgā Monika / Gunita Nagle ; Gadījums un negadījums kā Kvaskovas un Jundzes mākslas rezultāts / Rimands Ceplis ; Māris Čaklais un eņģeļi / Roberts Mūks ; Redzētmācīšanās un ieraudzītprasme / Jolanta Treile ; Vienkārši bērnība / Rimands Ceplis ; Lāči, kaķi, jenoti un dažādās tumsas Māras Cielēnas un Jura Zvirgzdiņa pasaku pasaulē / Ilze Stikāne ; Trīspadsmit dzejoļi / Uldis Auseklis.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Barkāns Elmārs. Lasi ar ausīm! : [sakarā ar kompaktdiska "Pulksteņu nakts gaitas" ar Veras Singajevskas ierunātajām Māras Cielēnas pasakām iznākšanu] / Elmārs Barkāns // Nedēļa. - ISSN 1691-0524. - Nr.44 (2008, 27.okt.), 45.lpp.

Masule Daina. Blīdenē viesojas Māra Cielēna : [par dzejnieces un rakstnieces viesošanos Blīdenes pamatskolā (Saldus raj.)] / Daina Masule // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3072. - Nr.115 (2006, 3.okt.), 8.lpp.

Mikanovska Sandra. Mazie lasītāji tiekas ar rakstnieci un dzejnieci Māru Cielēnu : [par pasākumu Jēkabpils Galv. bibliotēkas Bērnu lit. nod.] / Sandra Mikanovska // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.90 (2005, 25.nov.), 3.lpp.

Paegle Laila. Lai radītu grāmatu, vajag iztēli, papīru, rakstāmo, kafiju... : [par tikšanos ar rakstnieci un dzejnieci Māru Cielēnu Limbažu Bērnu bibliotēkā pasākumu ciklā "Satiksimies bibliotēkā"] / Laila Paegle // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.55 (2006, 13.maijs), 8.lpp. : ģīm.

Resne Sandra. Gulbenes vidusskolā viesojas pasaku rakstniece Māra Cielēna : [par pasākumu projekta "Grāmata, lasītājs, autors - apliecinājums viedokļu vienotībai un atšķirībai" ietvaros] / Sandra Resne // Vēstnesis / Gulbenes pils. dome. - Nr.7 (2007, maijs), 3.lpp.

Recenzijas

Lūse Agita. Epifāniju meklētājiem : [par Bunkše Edmunds Valdemārs. Intīmā bezgalība / Edmunds Valdemārs Bunkše ; tulk. Māra Cielēna. - Rīga : Norden AB, 2007. - 158, [2] lpp. : il., ģīm.] / Agita Lūse // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.98 (2007, 27.apr.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.16).

Skulte Ilva. Ko teica mamma : [par Māras Cielēnas grāmatu "Ņau un murr" (Rīga, 2005)] / Ilva Skulte // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.28 (2006, 28.jūl./4.aug.), 2.lpp.

Iestudējumi

Iestudē "Kaķu tramvaju" : [par Balvu pils. ģimnāzijas Sarīkojumu vadīšanas pulciņa dalībnieču un skolotājas Ilgas Oplucānes izrādes "Kaķu tramvajs" iestud. pēc Māras Cielēnas pasakas] / mater. sagat. Z.Logina // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.6 (2007, 20.janv.), 12.lpp.

Kalve Aiva. Rukšu dziedāt un dejot prieks : [par radošās grupas "Vokāls" iestud. dzejnieces Māras Cielēnas un komp. Adriana Kukuvasa mūziklu "Rukšu svētdiena"] / Aiva Kalve // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.40 (2007, 16.febr.), 18.lpp.

Kaukule Aija. Puteklīšu Ziemasssvētki : [izrāde "Puteklītes un Puteklīša Ziemassvētki" (rež. Zane Kreicberga, libreta aut. Antra Leine, mūz. aut. Vita Siliņa) pēc Māras Cielēnas pasakas "Puteklīšu pāra Ziemassvētki" motīviem Rīgas bērnu un jauniešu muzikālajā teātrī "RīBēJa MuTe"] / Aija Kaukule ; tekstā stāsta Z.Kreicberga // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.347 (2007, 21.dec.), 18.lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā").

Rozentāls Atis. Priecīgie puteklīši : [izrāde "Puteklītes un Puteklīša Ziemassvētki" (rež. Zane Kreicberga, libreta aut. Antra Leine, mūz. aut. Vita Siliņa) pēc Māras Cielēnas pasakas "Puteklīšu pāra Ziemassvētki" motīviem Rīgas bērnu un jauniešu muzikālajā teātrī "RīBēJa MuTe"] / Atis Rozentāls // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.50 (2007, 21./28.dec.), 3.lpp.

Valtere Ieva. Kukuvass "piecūko" kinoteātri : [par pēc rakstnieces Māras Cielēnas grām. "Rukšu svētdiena" mūziķa Adriana Kukuvasa t.p. nos. mūzikla pirmizrādi kinoteātrī "Rīga"] / Ieva Valtere ; ar aktrises Veras Singajevskas koment. // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.240 (2006, 12.dec.), 5.lpp. : ģīm.