Atbildes, kuras tu meklē

Saimnieciskā dzīve
Tautības un etniskās grupas
Kultūra


Aisti

Ciltis Baltijas jūras DA piekrastē. Minētas romiešu vēsturnieka P.K.Tacita (Tacitus; ap 58-ap 117) apcerējumā "Ģermānija" 45. nodaļā. Kaut arī autors pieskaita šīs ciltis ģermāņiem, pastāv uzskats, ka ar vārdu "aisti" apzīmētas baltu ciltis (prūši, mūsdienu lietuviešu un latviešu priekšteči). P.K.Tacita sniegtā netiešā un īsā informācija ir pirmās rakstītās ziņās par Latvijas teritoriju:

"Tad nu jau pa labi Svēbu jūra savā piekrastē apskalo aistiešu ciltis, kas paražās un izskatā neatšķirās no svēbiem, valodā - tuvākas britiem. Pielūdz tie dievu māti. Kā ticības zīmi nēsā kuiļa tēlus: tie ieroču vietā un kā aizsarglīdzeklis pret visu ko nodrošina dieves cienītājus arī ienaidnieku vidū. Reti ķeras pie dzelzs, vairāk - pie rungām. Ap labību un citiem augļiem pūlas ar lielāku pacietību, nekā tas no parastās ģermāņu nevīžības gaidāms. Bet arī jūru pārmeklē un vienīgie no visiem lasa dzintaru, ko paši sauc par "glēsu", sēkļos un pašā krastā. Un - kā jau barbari - tie nav ne pētījuši, ne uzzinājuši, kāda tam daba vai kādā kārtā tas rodas; ilgi pat gulēja tas starp citiem jūras izmesliem, līdz mūsu greznība cēla to godā. Paši to nekur nelieto: jēlveidā salasa, neapstrādātu nes tirgū un maksu saņem brīnīdamies."

Izmantotā literatūra:

  1. Tacita Ģermānija (J.Endzelīna tulkojums) R., 1938

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012