Atbildes, kuras tu meklē
Sudraba monētu depozīts

Saimnieciskā dzīve
Kultūra
Pilsētas un novadi


1.gt. pr. Kr. - 13.gs.

Aizkraukles pilskalns

Nocietināta dzīvesvieta Aizkraukles rajona Skrīveru pagastā. Daugavas labajā krastā; apdzīvots 1.gt. pr. Kr. - 13.gs. viens no lielākajiem Daugavas lībiešu centriem vēlajā dzelzs laikmetā.

2 daļās sadalītais pilskalns (priekšpils un pilskalns) atrodas stratēģiski izdevīgā vietā starp diviem Daugavā ieplūstošiem strautiem. Domājams, ka viens no tiem - Ašķere (Asscrade) - devis nosaukumu šai dzīvesvietai, kas pirmo reiz minēta Indriķa hronikā, aprakstot 1204.g. notikumus. Pilskalna un priekšpils galos atradušies vaļņi, uz tiem un terasēm kalna malās un nogāzēs bijušas aizsargbūves.

Izrakumos (1889, 1971-1976, vad. A.Buholcs, V.Urtāns) atsegtas 30 celtnes (dzīvojamās un saimniecības ēkas, t.sk. rotkaļa darbnīca un kalve), 98 krāsnis un pavarda vietas, arī podnieka ceplis, dzelzs ieguves krāsns. Pilskalna pakājē atradusies ~3ha liela senpilsēta un osta. Blakus pilskalnam atrasti 2 kapulauki (Aizkraukles un Lejasžagaru kapulauks); abos kopā izpētīti ~100 10-12.gs. apbedījumi, kas ļauj secināt, ka vēlajā dzelzs laikmetā pilskalnā un senpilsētā dzīvojuši lībieši un latgaļi.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012