Atbildes, kuras tu meklē
Zelta atslēgas

Pilsētas un novadi
Politiskās attiecības
Kari un nemieri
Likumdošana un tiesības


1710

Akorda punkti

Rīgas padošanās līgumi, ko Rīgas rāte un Vidzemes muižniecībaZiemeļu kara laikā 1710. 4. VII Dreiliņos noslēdza ar krievu karaspēka pavēlnieku B. Šeremetevu. Dažos jautājumos viņš neuzņēmās atbildību un nosūtīja tos izlemšanai Krievijas caram Pēterim I. 1710. 12. X Rīgas rāte un muižniecība saņēma cara atbildi. Šajos līgumos tika noteiktas Baltijas vāciešu turpmākās privilēģijas. No Rīgas rātes B. Šeremetevs pieprasīja, lai tā kā simbolisku padošanās zīmi viņam personiski uzdāvinātu no zelta darinātas Rīgas atslēgas. Kaut arī Ziemeļu karš vēl nebija beidzies, Vidzemē un Rīgā sākās t.s. krievu laiki.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012