Atbildes, kuras tu meklē

Kari un nemieri
Tautības un etniskās grupas
Pilsētas un novadi


Atzele   (Atzalis, Adzele, Očel, Terra Adzelle, Land to Atsel) 

Seno latgaļu apdzīvota zeme starp Tālavu un Pietālavu (Pitālovu), minēta Indriķa hronikā. Pleskavas, Tveras un Novgorodas hronikās tā saukta par Otčelu. Atzele minēta arī 13. un 14.gs. rakstītajos vēstures avotos. 1111.g. Nogorodas kņazs Mstislavs Vladimirovičs iebruka Atzelē, bet cieta sakāvi. 1180.g. cits Novgorodas kņazs Mstislavs Drošsirdīgais karoja pret "čudiem" (igauņiem) un atzeliešiem, atriebjoties par igauņu un, iespējams, tālaviešu iebrukumu senkrievu zemēs. Pēc vēsturnieka A.Švābes domām, Atzelē ietilpa 6 novadi - Gaujiene, Alūksne, Purnava, Bērzene, Abelene, Abrene un, iespējams, ka tā pletās līdz pat tagadējai Veļikajas upei.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012