Atbildes, kuras tu meklē
Latvijas Universitātes ģerbonis
Latvijas Universitātes vestibils
Lauksaimniecības akadēmijas aula Jelgavā
Lauksaimniecības akadēmijas griestu lustra

Kultūra
Izglītība un zinātne


1919-1940

Augstskolas

1919 II padomju varas laikā uz Baltijas Tehniskās augstskolas (Rīgas Politehniskais institūts) bāzes sāka veidot Latvijas Augstskolu ar latviešu un krievu mācību valodu. Pēc vācu karaspēka iebrukuma Rīgā 1919.22.V okupācijas iestādes pasludināja Baltijas Tehniskās augstskolas atjaunošanu, bet pēc uzvaras Cēsu kaujās, kad Rīgā atgriezās Latvijas Pagaidu valdība, atjaunotā Latvijas Augstskola 1919.28.IX sāka darbu kā neatkarīgās Latvijas augstākā mācību iestāde. 1922/23. māc. gadā to oficiāli nosauca par Latvijas Universitāti (LU). Tajā darbojās 11 fakultātes. LU tika izveidota autonoma pārvalde un sava Satversme, ko 1923 apstiprināja Saeima.

Bez LU darbojās vēl 3 augstskolas: Latvijas Mākslas akadēmija (dib.1921), Latvijas Konservatorija (dib.1919 XI) un Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija (dib.1939, atdalot no LU Lauksaimniecības fakultāti un Mežkopības nodaļu). 1920/21. māc. g. Latvijā bija ~ 4 tūkst. studentu, 1930/31 - > 9 tūkst., bet 1937/38 - > 7 tūkst. studentu. Pēc studentu skaita uz 10 tūkst. Iedzīvotājiem, Latvija 30. gados ieņēma 1. vietu Eiropā (apsteidzot Igauniju, Šveici un Franciju). Par mācībām augstskolās bija jāmaksā, bet 20 - 30% studentu šī maksa tika samazināta. Vēlākajos gados studentu pabalstu varēja iegūt valsts aizdevumu vai dažādu stipendiju veidā.

Bez šīm akadēmiskajām mācību iestādēm Latvijā pastāvēja arī vairāki institūti. 1925-1930 Jelgavā darbojās Valsts Centrālais pedagoģiskais institūts, kurā uzņēma vidusskolu beigušos. Vidusskolu skolotājus sagatavoja LU, kā arī Angļu valodas institūts (dib. 1922) un Franču institūts (dib. 1921, izveidots ar Francijas valdības atbalstu). Darbojās etnisko minoritāšu institūti - Universitātes zinātņu Krievu institūts (dib. 1921) un vācu Herdera institūts (dib. 1927).

Iedzīvotāju vispārējā izglītības līmeņa celšanai darbojās Tautas augstskolas.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012