Atbildes, kuras tu meklē
Auklas keramikas kultūras cirvji

Saimnieciskā dzīve
Kultūra


ap 1500.g. pr. Kr.

Auklas keramikas un kaujas cirvju kultūra

Neolīta beigu posma arheoloģiskā kultūra Latvijā. Pieder pie auklas keramikas kultūrām, kas vēlajā neolītā un eneolītā (vara-akmens laikmetā) bija izplatītas laikā no 3.gt. beigām - 2.gt. vidum pr.Kr. no Reinas līdz Volgai un no Skandināvijas D līdz tagadējai Šveicei. Šo radniecīgo kultūru nosaukums veidojies no kopīgām arheoloģisko atradumu pazīmēm - ar auklas vai skujiņu ornamentu rotātiem māla traukiem. Savstarpēji līdzīgas pazīmes atklātas arī citām senlietām un apbedīšanas tradīcijām. Šo kultūru pārstāvjus uzskata par indoeiropiešu ciltīm, kuru galvenā nodarbošanās bijusi lopkopība un zemkopība.

Latvijas teritorijā auklas keramikas un kaujas cirvju kultūras ciltis ienākušas no D vēlajā neolītā. Ienācēji nodarbojās ar vietmaiņas lopkopību, pazinuši zemkopību, viņu skaits nebija liels. Kaut gan vietējo iedzīvotāju saimniecībā jau bija nostiprinājušies ražotājsaimniecības elementi, līdz ar šo cilšu parādīšanos, līdz pat agro metālu laikmeta sākumam kā galvenais iztikas avots turpināja pastāvēt savācējsaimniecība. Pētnieki uzskata, ka šīs ciltis bijušas baltu priekšteči - pirmbalti (izteiktas arī citas domas:- senākās pirmbaltu pazīmes atrodamas jau Narvas kultūrā). Šo cilšu apmetnes atklātas Lejasbitēnos, Tojātos, Vārnaskrogā un citur (Aboras apmetne). Ienācēju kultūras uzslāņošanās vietējo iedzīvotāju kultūrai, atspoguļojas dzīvesvietās atrastās keramikas dažādībā.

Senlietu klāstā pārstāvēta auklas keramika ar iegrieztu skujveida ornamentu vai auklas nospiedumu uz traukiem, kam atšķirībā no agrāk Latvijas teritorijā atrastās keramikas, raksturīgs plakans dibens un kausveida (izliektas) formas; atrasti arī gludi pulēti akmens laivas veida cirvji ("kaujas cirvji") ar urbtu kātcaurumu.

Auklas keramikas un kaujas cirvju kultūrai raksturīga mirušo apbedīšana uz sāniem saliektā stāvoklī (Aboras apbedījumi, Kreiču kapulauks). Kapu piedevās atrod māla traukus, mājdzīvnieku kaulus, arī laivas cirvjus.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012