Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības
Kari un nemieri
Tautības un etniskās grupas


1212

Autīnes sacelšanās

Latvijas vēsturē pirmā zināmā lībiešu un latgaļu sacelšanās pret vāciešiem. Indriķa hronikā stāstīts, ka sacelšanos izraisīja strīds, kas izcēlās starp Autīnes novada latgaļiem un Zobenbrāļu ordeņa brāļiem sakarā ar latgaļiem atņemtajiem bišu kokiem un laukiem. Strīdu centās izšķirt Rīgas bīskaps Alberts Bukshēvdens, bet nesekmīgi. Daļa latgaļu, kā arī Gaujas un Daugavas lībieši, uzkāpjot uz zobeniem, noslēdza savstarpēju savienību cīņai pret vāciešiem. Par sacelšanās centru kļuva labi nocietinātā lībiešu Satezeles pils, tomēr krustneši to ieņēma vēl tajā pašā gadā. Kaujā par Satezeli krita latgaļu vecākais Rūsiņš. Lībieši bija spiesti pakļauties, no jauna pieņemt kristietību un maksāt desmito tiesu. Starp Autīnes latgaļiem un zobenbrāļiem tika panākts daļējs izlīgums - latgaļi atguva bišu kokus, bet zemi paturēja zobenbrāļi. Latgaļu zemnieku tīrumi vēlāk kļuva par Cēsu pilsmuižas pamatu.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012