Atbildes, kuras tu meklē
Avens Voldemārs

Dzejnieks un gleznotājs. Dzimis 1924. gada 12. janvārī Ziemeru pagastā.

Dzimis mežziņa, vēlāk miertiesneša ģimenē. Mācījies Daugavpils ģimnāzijā, beidzis Saldus ģimnāziju (1943). Iesaukts Latvijas leģionā. Pēc 2. pasaules kara studējis arhitektūru Baltijas universitātē Pinnebergā, Vācijā (1946-49); pēc izceļošanas uz ASV studējis Ņujorkas Mākslas studentu līgā (1951-53) un Kolumbijas universitātē (1953-58). Strādājis par projektētāju un arhitektu. Veidojis patstāvīgas gleznu izstādes. Pirmie literārie darbi iespiesti skolas gados laikrakstā "Daugavas Vēstnesis" Daugavpilī. Dānijā izdod dzejoļu krājumu "Caurumi" (1968), kurā akcentētas pasaules klaidoņa skumjās izjūtas; sarakstījis krājumu "Avis" (1989). Publicējis dzejoļus laikrakstos "Laiks", "Latvija", žurnālos "Jaunā Gaita", "Ceļa Zīmes", "Tilts", "Treji Vārti", stāsti publicēti nometņu periodikā Vācijā. Avens rakstījis arī kritikas un apcerējumus par mākslu. Latvijas PEN kluba biedrs. Amerikas latviešu mākslinieku apvienības biedrs.

Voldemāra Avena darbi

Avens V. "Piezvanīšu parīt" : dažādu laiku dzeja. Rīga : Nordik, 2002.

Avens V. "Avis" : Dzejoļu izlase, 1965-1989. [S. l.] : LaRA Grām. klubs, 1989.

Avens V. Par [gleznotāju] Dainu Dagniju / Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 48.gadagāj., Nr.1 (2

Avens V. "Nepareizās Martas"; Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.7 (2002), 123.-130.lpp.

Avens V. Edgara Jēriņa zīmējumu izstāde [Tatistšef (Tatistcheff) galerijā Ņujorkā] / Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 47.gadagāj., Nr.3 (2

Avens V. Gleznotāja Astrīda Prestone [ASV] / Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 47.gadagāj., Nr.1 (2

Avens V. Gleznotāja Lelde Kalmīte / Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 46.gadagāj., Nr.3 (2

Avens V. Mākslas panorāma Ņujorkas mūzejos : Jaunā Gaita (Toronto) - 2001. - Nr.224 23.-24.lpp. il

Avens V. Laika nežēlība : Laiks (Ņujorka) - 2001. - 15.dec. 4.lpp

Avens V. "Atmiņu ievārījums" : Laiks (Ņujorka) - 2001. - 12.maijs 3.lpp

Avens V. "Doms" : Jaunā Gaita (Toronto) - 2000. - Nr.220 3.-5., 37.lpp.

Avens V. Baltiešu mākslas izstāde Ņujorkā : Jaunā Gaita (Toronto) - 2000. - Nr.221 40.lpp. il.

Avens V. Mans Ziemsvētku dzejolis : Saldus Zeme - 1999. - 2.febr. 5.lpp.

Avens V. "The blue busses" : World Literature Today (Oklahoma) - 1999. - Vol. 73, Nr.3 437.lpp.

Avens V. "Uz debesu pļavām" : Laiks (Ņujorka) - 1999. - 13.nov. 3.lpp.

Literatūra par Voldemāru Avenu

Anaparts V. Voldemārs Avens - dzejnieks un gleznotājs : Saldus Zeme - 1999. - 2.febr. 5.lpp.

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Kalendārs bibliotēkām 2004. gada I ceturksnī. Par izdevumu atbild M. Jurciņa.

 

Skatīt arī Avens Voldemārs

Skatīt arī http://159.148.223.151/lit/liq2.php?id=36