Atbildes, kuras tu meklē

Tautības un etniskās grupas
Pilsētas un novadi


Baltijas somi

Somugru tautu grupas ciltis, vēlāk tautas (pieder somugru valodu saimei), kas dzīvo Baltijas jūras piekrastē (lībieši, igauņi, somi u.c.). Somugru etnoss izveidojās akmens laikmetā Volgas-Kamas baseinā (ķemmes-bedrīšu keramikas kultūra). Aizvēstures posmā somugru ciltis apdzīvoja plašas teritorijas Austrumeiropas mežu joslā no Baltijas jūras līdz Urālu kalniem un Rietumsibīrijai. 1.gt. pēc Kr. veidojās atsevišķas somugru cilšu grupas (somi, karēļi, igauņi, voti u.c.).

Latvijas teritorijā pirmo somugru ienākšanu saista ar ķemmes-bedrīšu keramikas kultūras rašanos 3.gt. pr. Kr. Agro metālu laikmetā un dzelzs laikmeta sākumā somugri apdzīvoja tag. Kurzemes, Vidzemes un Latgales Z daļu. Pie somugriem pieder lībieši un igauņi, kas apdzīvo tag. Latvijas un Igaunijas robežrajonus (Ziemeļvidzeme, Ziemeļlatgale). Vēlajā dzelzs laikmetā pakāpeniski to apdzīvotās zemes Latvijas teritorijā samazinājās - Kurzemē uz Z virzījās kurši, bet Vidzemē - latgaļi.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012