Atbildes, kuras tu meklē
Skats uz Daugmales pilskalnu
Akmens priekšmets ar rūnu rakstiem
Daugmales pilskalnā atrastā vikinga figūriņa

Saimnieciskā dzīve
Kultūra
Pilsētas un novadi


2.gt. beigas. pr. Kr. - 12.gs. beigas

Daugmales pilskalns

Nocietināta dzīvesvieta Rīgas rajonā Daugavas kreisajā krastā (22 km augšpus Rīgas); apdzīvots 2.gt. beigām pr. Kr.-12.gs. beigām blakus pilskalnam atradusies ~2 ha liela senpilsēta, osta un kapulauks. Dzīvesvietas aizsardzībai bija izdevīgi apstākļi - pilskalna viena mala robežojas ar Daugavu, otra - ar nelielo Varžupīti, bet aiz senpilsētas Daugavā ietek strauts. Pilskalnu papildus aizsargāja 7 m augsts un ~80 m garš uzbērts zemes valnis ar koka aizsargbūvēm tā augšpusē. Arheoloģiskajos izrakumos (1933, 1935 - 1937, vad.V.Ģinters; 1967, vad. V.Urtāns; 1986 - 1996; vad. A.Radiņš, G.Zemītis) atsegtas dzīvojamās un saimniecības ēkas, aizsargkonstrukcijas, maltuve, podnieku cepļi, rotkaļu darbnīcas, dzelzs ieguves krāsnis, aka. Pavisam atrasts ~16000 senlietu. Daugmalē atrasts arī līdz šim lielākais zināmais sudraba monētu skaits, kā arī Latvijas teritorijā vienīgais priekšmets ar skandināvu rūnu rakstu (akmens vāles galvas puse). Starp atradumiem daudz senlietu, kuru izcelsme saistīta ar tirdzniecību Rietumeiropā, Skandināvijā un Austrumzemēs. Tā ir bagātākā ievesto priekšmetu kolekcija tag. Baltijas valstīs. Konstatēts, ka pilskalna nocietinājumi atjaunoti 14 reižu. Izrakumi liecina, ka 1.gt. pēc Kr. Daugmalē dzīvojuši zemgaļi, no 11.gs. - gk. lībieši, tomēr iedzīvotāju etniskais sastāvs bijis jaukts - tur dzīvojuši arī latgaļi, krievi un skandināvi.

Arheoloģiskie atradumi ļauj secināt, ka Daugmale bijusi augsti attīstīts, nozīmīgs tirdzniecības un amatniecības centrs, kura pārziņā līdz Rīgas izaugšanai atradies Daugavas tirdzniecības ceļš. Ar Daugmales pilskalnu pētnieki saista dāņu hronista Sakša Gramatiķa (Saxo Grammaticus) darbā "Gesta danorum" ("Dāņu darbi") minēto Daugavas pilsētu, kurā valdījis valdnieks Handvans. Daļa pētnieku Daugmali saista ar Indriķa hronikā minēto Zemgales ostu, citi uzskata, ka šī osta meklējama Lielupes grīvā, Mežotnē vai Jelgavā.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012