Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības


1917-1918

Demokrātiskais bloks

Latviešu politisko darbinieku savienība, ko izveidoja 1917 X nacionālo interešu aizstāvībai Vācijas okupētajā Latvijā. Blokam nebija izstrādātas platformas, programmas un noteikta sastāva. Sākumā apspriedes bija stihiskas, taču pakāpeniski tās kļuva organizētas. Bloka darbībā iesaistījās dažādu politisko organizāciju pārstāvji, kas atbalstīja ideju par Latvijas neatkarību un demokrātisku valsts iekārtu. Blokā aktīvi darbojās P. Kalniņš, M. Skujenieks (sarakstījis brošūru par Latvijas neatkarību), Kārlis Ulmanis, M. Valters u.c. Galvenie darbības uzdevumi:

risināt dažādus jautājumus ar okupācijas iestādēm, ievērojot iedzīvotāju intereses;

informēt okupācijas iestādes un ārvalstis par patieso stāvokli Latvijā;

virzīt sabiedrisko domu uz neatkarīgas Latvijas valsts izveidošanu.

Taču okupācijas iestādes Demokrātiskā bloka pārstāvjus nevēlējās pat uzklausīt. Dažādās pilsētās bloka rīkotās apspriedes un sapulces notika nelegāli, visbiežāk aktīvistu dzīvokļos.

1918.g. rudenī Latvijā atgriezās vairāki Latviešu pagaidu Nacionālās padomes locekļi un mēģināja sadarboties ar Demokrātisko bloku. Taču neveiksmīgi, jo bloks aizstāvēja vienīgi politisko partiju pārstāvniecības principu un neatbalstīja Nacionālās padomes centienus izveidot pagaidu parlamentu no dažādu politisko un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem. Pēc Latvijas Tautas padomes izveidošanas un Latvijas Republikas pasludināšanas 1918.18.XI Demokrātiskais bloks darbību izbeidza.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012