Atbildes, kuras tu meklē
Saktas no Dreņģeru-Čunkanu kapulauka
Zemgaļu rotadatas

Iedzīvotāju sociālie slāņi
Tautības un etniskās grupas
Kultūra


8-11.gs.

Dreņģenes-Čunkānu kapulauks

Vidējā un vēlā dzelzs laikmeta apbedījumu vieta, līdzenais kapulauks, atrodas Bauskas ZA nomalē, Mēmeles labajā krastā. Plašāk pētītā 8-11.gs. zemgaļu apbedījumu vieta, arheoloģiskajos izrakumos (1924, vad. E.Vāle; 1928, vad.V.Ģinters; 1952, vad. Ā.Stubavs; 1982-1994, vad. A.Caune, V.Bebre, M.Atgāzis) atsegti 627 kapi, kas atspoguļo tā laika zemgaļu apbedīšanas tradīcijas un materiālo kultūru. Apbedījumi izvietoti 15 regulārās koncentriskās rindās, mirušie ierakti 0,3 - 0,9 m dziļās bedrēs 0,1-0,5m atstatumā viens no otra, vīrieši DA, sievietes ZR virzienā. Dažos gadījumos mirušie apbedīti vienkoču šķirstos. Līdzdotas daudzveidīgas bronzas rotas (saktas, kaklariņķi, aproces, gredzeni u.c.), ieroči, darbarīki u.c. senlietas. Vīriešu kapos atrasti šķēpi, kaujas naži, cirvji, uzmavas kalti, sieviešu - kapļi, naži, īleni. Retāk līdzdotas zirglietas - laužņi, pieši, pātaga. Vīriešu apbedījumu divkāršais pārsvars liek domāt, ka 9.gs. tuvākajā apkārtnē notikušas sīvas cīņas. Iespējams, ka šie notikumi saistāmi ar latgaļu ieplūšanu zemgaļu novadā, par ko liecina gan antropoloģiskais materiāls, gan līdzdotās senlietas. Atsevišķos 8-9.gs. vīriešu kapos līdzdotais lielais šķēpu skaits atspoguļo mirušā dzimtas sociālo un materiālo stāvokli (35 - 40 gadus vecam, bagātam vīrietim bez 5 šķēpiem līdzdota ar bronzu rotāta cepure, kaklariņķis, sakta, masīva aproce, josta, kaujas nazis un cirvis). Savdabīgs ir arī 5-6 gadus vecas meitenes kaps, kurai kapa piedevās līdzdoti 2 spirālgredzeni, dzelzs nazis ar bronzu apkaltā makstī, cepure vai vainags ar alvas rotājumiem un 2 skandināvu trīslapu saktas.

Izmantotā literatūra:

  1. Atgāzis M. Par Bauskas Dreņģeru-Čunkānu senkapiem un to pētniecības gaitu//Novads. Bauska, 1991.4.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012