Atbildes, kuras tu meklē
Saktas un aproces no Īles Gailīšu kapulauka

Kultūra


1-9.gs.

Gailīšu kapulauks   (arī Īles Gailīšu kapulauks) 

Agrā dzelzs laikmeta un vidējā dzelzs laikmeta apbedījumu vieta Dobeles rajona Īles pagastā. Arheoloģiskie izrakumi izdarīti 1930 (vad.H.Moora) un 1934 (vad. R. Šnore). Izpētīti 3 uzkalniņi. Mirušie nesadedzināti apglabāti zemos (līdz 1,1m) kolektīvos uzkalniņos - katrā uzkalniņā konstatēti vairāki desmiti skeletkapu. Ar katru jaunu apbedījumu, nedaudz pieaudzis uzkalniņu augstums, jo mirušais guldīts uz uzkalniņa virsmas un apbērts. Ar 4.gs. uzkalniņu uzbēršana pārtraukta un vēlākie kapi ierakti agrāko uzkalniņu uzbērumā. Ticot aizkapa dzīvei, mirušajiem līdzdotas bronzas rotas (saktas, aproces, kaklariņķi, rotadatas) un dzelzs darbarīki (cirvji, naži, kapļi). Uzkalniņu uzbēruma smiltis sajauktas ar oglītēm, konstatētas arī ugunskura vietas, kas liecina par bēru ugunsritiem. Kapulaukā apbedīti baltiem piederīgie zemgaļi. Līdzīgas apbedīšanas tradīcijas konstatētas arī citos kapulaukos - Saldus rajona Rubas pagasta Rūsīšos, Tukuma rajona Zantē un citur.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012