Atbildes, kuras tu meklē
Hanss Kristians Andersens

Dāņu rakstnieks (1805-1875)

Hansa Kristiana Andersena darbi

Grāmatas

Andersens Hanss Kristians. Princese uz zirņa : [pasaka ar uzdevumiem] / Hanss Kristians Andersens ; māksl. Gundega Muzikante ; uzd. sast. Gita Andersone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. — [23] lpp.

Andersens Hanss Kristians. Visskaistākās pasakas / Hanss Kristians Andersens ; teksts : Anna Sojka ; il. Andžejs Fonfara ; [tulk. Sandra Rutmane]. — Rīga : Egmont Latvija, [2004]. —96, [1] lpp. : il.

Andersens Hanss Kristians. Pasakas / Hanss Kristians Andersens ; [il. V. Medvedevs]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. — 200, [3] lpp., [14] lp. : il. — (Lasītprieks!).

Šķiltavas : pēc Hansa Kristiana Andersena pasakas motīviem / [Vadima Solnceva il.]. — Rīga : Eve, 2003. — [16] lpp. : il. — (Pasaku tīnīte).

Īkstīte : pēc Hansa Kristiana Andersena pasakas motīviem / [Vadima Solnceva il.]. — Rīga : Eve, 2002. — [16] lpp. : il. — (Pasaku tīnīte).

Sniega karaliene : pēc Hansa Kristiana Andersena pasakas motīviem / Vladislava Jerko il. — Rīga : Eve, 2001. — 30, [2] lpp. : il.

Andersens Hanss Kristians. Pasakas par ziediem / Hanss Kristians Andersens ; ar 19.gs. mākslinieku klusās dabas gleznām. — Rīga : Alberts XII, 2000. — 124, [1] lpp. : il.

Hansa Kristiana Andersena Pasakas / atstāstījusi Nikola Bakstere ; il. Keitija Šatlverta ; [latv. val. atstāstījusi Laura]. — Rīga : Egmont Latvija, 1999 — 96 lpp. : il.

Andersens Hanss Kristians. Īkstīte / H.K. Andersens ; il. S. Škopa ; tulk. A. Bauga. — Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. — 29, [2] lpp. : il.

Andersens Hanss Kristians. Pasakas / Hanss Kristians Andersens ; no dāņu val. tulk. Pēteris Jankavs ; Vilhelma Pedersena un Lorenca Frēliha il. ; Knuta Skujenieka atdzej. — Rīga : Atēna, 1997 — 466, [1] lpp. : il., portr.

Andersens Hanss Kristians. Hansa Kristiana Andersena dārgumu krātuvīte. Neglītais pīlēns : [5 pasaku grām.] / Zappa grafiskais dizains un zīm. ; Māras Rūmnieces tulk. ; Džeinas Braierlijas pasaku atstāst. — Rīga : SIA "Gulbis", 1997. — 29 lpp. : il. — 5 grām. lādītē.

Andersens Hanss Kristians. Hansa Kristiana Andersena dārgumu krātuvīte. Nelokāmais alvas zaldātiņš : [5 pasaku grām.] / Zappa grafiskais dizains un zīm. ; Māras Rūmnieces tulk. ; Džeinas Braierlijas pasaku atstāst. — Rīga : SIA "Gulbis", 1997. — 29 lpp. : il. — 5 grām. lādītē.

Andersens Hanss Kristians. Hansa Kristiana Andersena dārgumu krātuvīte. Mazā nāra : [5 pasaku grām.] / Zappa grafiskais dizains un zīm. ; Māras Rūmnieces tulk. ; Robinas Braiantas pasaku atstāst. — Rīga : SIA "Gulbis", 1997 — 29 lpp. : il. — 5 grām. lādītē.

Andersens Hanss Kristians. Hansa Kristiana Andersena dārgumu krātuvīte. Meža gulbji : [5 pasaku grām.] / Zappa grafiskais dizains un zīm. ; Māras Rūmnieces tulk. ; Džeinas Braierlijas pasaku atstāst. — Rīga : SIA "Gulbis", 1997. — 29 lpp. : il. — 5 grām. lādītē.

Andersens Hanss Kristians. Hansa Kristiana Andersena dārgumu krātuvīte. Karaļa jaunais tērps : [5 pasaku grām.] / Zappa grafiskais dizains un zīm. ; Māras Rūmnieces tulk. ; Džeinas Braierlijas pasaku atstāst. — Rīga : SIA "Gulbis", 1997. — 29 lpp. : il. — 5 grāmatiņas lādītē.

Andersens Hanss Kristians. Pasakas / Hanss Kristians Andersens ; [no vācu val. tulk. Anna Bauga ; [priekšv. "Pasaku meistars" sarakst. Konstantīns Paustovskis] ; il. Andris Lamsters.]. — Rīga : Liesma, 1987. — 348, [3] lpp. : il.

Andersens Hanss Kristians. Alvas zaldātiņš un citas Andersena pasakas / No dāņu valodas tulkojis Aleksandrs Liepa ; ilustrējis Jānis Ramāns. — [Rīga] : Zelta Ābele, 1944. — 117,[2] lpp. : il.

Hansa Kristiana Andersena darbi periodiskajos izdevumos

Andersens Hanss Kristians. Sudraba monētiņa : [pasaka] / Hanss Kristians Andersens // Pasaules Atbalss. — ISSN 1407-2025. — Nr.34 (2004, 19./26.aug.), 12.lpp.

Andersens Hanss Kristians. Eņģelis / Hanss Kristians Andersens // Šūpulītis. — ISSN 1691-0206. — Nr.9 (2004, jūn./jūl.), 18.lpp.

Andersens Hanss Kristians. Sudraba monētiņa : [pasaka] / Hanss Kristians Andersens // Mājas Konsultants. — ISSN 1691-1741. — Nr.1 (2004, okt.), 58.-59.lpp

Literatūra par Hansu Kristianu Andersenu

Bekmanis Zigmunds. Atkausēt dvēseli mīlestībai : [par dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena pasakas "Sniega karaliene" iestud. Latvijas Valsts leļļu teātrī (rež. Māris Koristins)] / Zigmunds Bekmanis // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.343 (2004, 17.dec.), [9.]lpp. — (Iel. "Nedēļa kabatā" ; Nr.55).

Bērziņš Jānis. Zīmējumu un pasaku konkurss bērniem : [par Dānijas kultūras inst. rīkoto pasaku konkursu bērniem un pieaugušajiem un zīmējumu konkursu "Mana mīļākā Andersena pasaka" sakarā ar dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena (1805-1875) 200.dz.d.] / Jānis Bērziņš // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.39 (2004, 21.okt.), 20.lpp.

Briede Marlena. Īslaicīgs patvērums : [par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēku ned. pasākumiem Ventspils bibliotēkās un tikšanās ar dāņu rakstnieka Kristiana Hansa Andersena (1805-1875) vēstnieci Latvijā Noru Ikstenu] / Marlena Briede // Ventas Balss. — ISSN 1407-9151. — Nr.216 (2004, 10.nov.), 6.lpp.

Erta Ilja. Liepājā sākas ceļojošā izstāde par lielo pasaku meistaru : [par Dānijas Kultūras inst. ceļojošo izstādi velt. dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena (1805-1875) 200.dz.d. Liepājas Centr. zin. bibliotēkā] / Ilja Erta ; tekstā stāsta bibliotēkas vad. Aina Krauče // Vakara Avīze Vakara Ziņas. — ISSN 1407-4931. — Nr.257 (2004, 2.nov.), 6.lpp.

Geiduks Kaspars. Izstāde vēsta par pasaku meistara dzīvi : [par dāņu rakstniekam H.K.Andersena (1805-1875) 200.dz.d. velt. ceļojošās izstādes atklāšanu Jēkabpils Galv. bibliotēkas Bērnu nod.] / Kaspars Geiduks // Brīvā Daugava. — ISSN 1407-9828. — Nr.1 (2005, 4.janv.), 2.lpp.

Guseva Margarita. Andersena un latviešu leļļu teātra burvja satikšanās : [izrāde "Ciemos pie Andersena" (rež. Vija Blūzma) Valsts leļļu teātrī : sakarā ar dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena (1805-1875) 200.dz.d. atceri] / Margarita Guseva // Pasaules Atbalss. — ISSN 1407-2025. — Nr.18 (2004, 29.apr./6.maijs), 2.lpp.

Ikstena Nora. Literatūras vēstniece : [saruna ar rakstnieci : sakarā ar rakstnieka Hansa Kristiana Andersena (1805-1875) jubilejas gada svinīgo atklāšanu Latvijas Dailes teātrī] / Nora Ikstena ; pierakst. Kristīne Matīsa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.248 (2004, 23.okt.), 6.-8.lpp. — (Piel. "Mēs" ; Nr.43).

Ikstena Nora. Mārpuķīte : [par dāņu rakstnieka H.K.Andersena 200.dz.d. (1805-1875) velt. pasākumiem Latvijā] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.47 (2005, 25.febr.), 15.lpp.

Ikstena Nora. Pasakas pasaka svarīgo : [par Dānijas Kultūras inst. rīkoto dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena (1805-1875) 200.dz.d. velt. pasaku konkursu un tam iesūtītajiem bērnu darbiem] / Nora Ikstena, Pauls Bankovskis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.295 (2004, 18.dec.), 15.lpp.

Ikstena Nora. Puķes dejo H.K.Andersenam : [par dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena pasaules dz.d. (1805-1875) svinībām 2005.g.] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.117 (2004, 21.maijs), 15.lpp.

Judina Dace. Sākas Andersena gads : [sakarā ar dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena (1805-1875) gadu] / Dace Judina // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.206 (2004, 22.okt.), 17.lpp.

Kačuka Gaļina. Ziemas pasaku laikā Andersens : [par dāņu rakstn. Hansu Kristianu Andersenu (1805-1875)] / Gaļina Kačuka // Pavards. — ISSN 1407-5105. — Nr.51 (2002, 18.dec.), 2.lpp.

Kalna Baiba. Andersens savā jubilejā tiks godināts arī pie mums : [par dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena (1805-1875) 200.dz.d. pasākumiem Latvijā] / Baiba Kalna // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.42 (2004, 11.nov.), 10.lpp.

Kalna Baiba. Leļļu teātrī ieradies Andersens : [par pirmizrādi "Ciemos pie Andersena" pēc dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena pasaku motīviem (rež. Vija Blūzma)] / Baiba Kalna // Izglītība un Kultūra. —ISSN 1407-4036. — Nr.16 (2004, 22.apr.), 8.lpp.

Kalnapriede Laima. Mīlas pieskārieni : [par dāņu rakstn. Hansu Kristianu Andersenu (1805-1875)] / Laima Kalnapriede // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.344 (2004, 17.dec.), 35.lpp. — (Mājas viesis).

Kondrāts Ģirts. Svinēs dāņu pasaku meistara jubileju : [sakarā ar rakstnieka Hansa Kristiana Andersena (1805-1875) 200.dz.d.] / Ģirts Kondrāts // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.142 (2004, 26.maijs), 20.lpp.

Raita Santa. Leļļu teātra Īkstīte nospēlēta 150 reizes : [sakarā ar Hansa Kristiana Andersena pasakas "Īkstīte" (rež. Pauls Anteins) iestud. Leļļu teātrī 10.gadadienu] / Santa Raita // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.90 (2004, 17.apr.), [1.]lpp.

Rozeniece Aina. Andersena svētki ir klāt : [par dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena 200.dz.d. (1805-1875) gada pasākumiem Latvijā velt. preses konf. Dānijas Kultūras inst. Rīgā] / Aina Rozeniece ; tekstā stāsta Dānijas vēstnieks LR Arnolds Skibsteds un Andersena vēstniece LR Nora Ikstena // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.166 (2004, 20.okt.), B5.lpp.

Vērienīgi atzīmēs Andersena 200 gadu jubileju : [par dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena (1805-1875) 200.dz.d. velt. pasākumiem Latvijā] // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.246 (2004, 21.okt.), 19.lpp.

Zveja Ilze. Andersena gads : [par dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena (1805-1875) 200.dz.d. pasākumiem 2005.g. Dānijā un Latvijā] / Ilze Zveja // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.121 (2004, 26.maijs), 10.lpp.