Atbildes, kuras tu meklē

Tautības un etniskās grupas
Pilsētas un novadi


Idumeja   (Idumea) 

Indriķa hronikā minētais novads ar etniski jauktu iedzīvotāju sastāvu, atradies starp Metsepoli,Imeru, Tālavu, Jersiku un Turaidas lībiešu zemēm un aptvēris aptuveni Auciema, Raiskuma, Stalbes un Straupes novadus. Spriežot pēc vietvārdiem (Ikulda, Ikvalde, Kūdums, Raiskums, Orele), tās pamatiedzīvotāji bijuši lībieši, kuru zemē pamazām iespiedušies latgaļi. Domā, ka novada iedzīvotāji runājuši abās valodās. Stratēģiski nozīmīgajā Idumejā bīskaps Alberts II Zuerbērs par fogtu iecēla savu pusbrāli Teodorihu, kas 1213 zemes pārvaldīšanu uzticēja savam sievastēvam Pleskavas kņazam Vladimiram. Vēlāk Idumeju ieguva arhibīskapa vasaļi Rozeni, viņiem piederēja arī novada nozīmīgākais centrs Straupe.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012