Atbildes, kuras tu meklē
Iedzīvotāju etniskais sastāvs
Rīgas iedzīvotāju etniskais sastāvs

Tautības un etniskās grupas


1897-2006

Iedzīvotāju etniskais sastāvs

1897.g. Latvijā dzīvoja 1,32 milj. latviešu.

Latviešu skaits novados 1897. gadā:

Kurzeme 505,5 tūkst.38,4%
Vidzeme 558,8 tūkst. 42,4%
Latgale235,8 tūkst.19,2%
Kopā:1 318,1 tūkst.100%

Rūpniecības straujās attīstības, kas veicināja iedzīvotāju migrāciju, un latviešu izceļošanas dēļ 20.gs. sākumā latviešu īpatsvars savā zemē samazinājās un 1914.g. bija tikai 60% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita (viszemākais latviešu īpatsvars bija Latgalē - 50%).

1897.g. 96% latviešu bija zemnieki un viņu ģimenes locekļi. Savukārt pilsētās latviešu bija nedaudz. Visvairāk latviešu dzīvoja Slokā(49%) un Valmierā (45%). 1913.g. Rīgā 40% iedzīvotāju bija latvieši, sevišķi liels bija krievu, poļu un lietuviešu skaits (34%; 1897.g. - 24%).

Latvijas iedzīvotāju etniskais sastāvs. 1959-2011 (%):

1959 1970 1979 1989 199620002006 2011*
Latvieši 62,056,8 53,752,056,557,759,0 59,5
Krievi26,6 29,8 32,833,930,429,628,5 27,0
Baltkrievi 2,94,0 4,54,5 4,34,13,8 3,5
Ukraiņi 1,42,3 2,7 3,42,7 2,632,5 2,45
Poļi2,92,72,5 2,22,5 2,52,4 2,3
Lietuvieši 1,51,7 1,51,3 1,41,41,4 1,3
Ebreji1,8 1,61,1 0,80,4 0,420,4 0,4
Vācieši 0,1 0,20,10,0,10,150,2 0,2
Citi 0,80,9 1,11,8 1,10,94 1,3 2,17
* saskaņā arPilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem 14.04.2011.

Izmantotā literatūra:

  1. Zvidriņš P., Vanovska I. Latvieši: statistiski demogrāfisks portretējums. R., 1992
  2. Strods H. Latgales iedzīvotāju etniskais sastāvs 1772.-1959.g. R., 1989
  3. Rīga. 1860 -1917.R., 1978.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012