Atbildes, kuras tu meklē

Pilsētas un novadi


Imera   (Ymera) 

Latgaļu un lībiešu apdzīvotais novads minēts Indriķa hronikā un atradies uz Z no Trikātas un uz D no Sakalas (tag. Igaunijas teritorijā), Imeras upes (tag. Jumara, 21 km gara) krastos. Tas, ka Imeras upe savā tecējumā veido pusloku, domājams, bijis par pamatu upes un novada nosaukumam (lībiešu jumer ap, apkārt, igauņu (mar ieapaļš, apaļš). Imerā atradusies hronista un priestera Indriķa dzīvesvieta un draudze. Ar šo faktu izskaidrojama mazās Imeras biežā pieminēšana hronikā. Starp Imeras lībiešiem un latgaļiem bijušas saspīlētas attiecības. 12. un 13.gs. mijā Imerā nav bijuši nocietinājumi, tāpēc hronikā nav minēts neviens piļu pārvaldnieks vai vecākais. Domā, ka Imeras baznīca atradusies ne tagadējā Rubenē, bet pie Mujāniem, kas arī piederējuši Rubenes draudzei. Iespējams, ka imeriešu svētvieta bijusi Zilaiskalns, kur atradusies svētā birzs un svētavots.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012