Atbildes, kuras tu meklē

Kari un nemieri
Kultūra
Pilsētas un novadi


1.g.t.pr.Kr. - 14.gs.

Jersikas pilskalns   (arī Šlosbergas pilskalns) 

Seno latgaļu dzīvesvieta un Jersikas valsts centrs atradās Preiļu rajona Jersikas pagastā, Daugavas labajā krastā 10 km augšpus Līvāniem. Jersikas pils un senpilsēta (castrum, civitas, urbs, locum castri Gerceke) minēta 13-14.gs. rakstītajos vēstures avotos. Indriķa hronikā valdnieks Visvaldis Jersiku nosaucis par tēvu mantojumu. Par pilskalna atrašanās vietu ir dažādas hipotēzes. 1939.g. arheoloģisko izrakumu atradumi (vad. F.Balodis) liecināja par labu hipotēzei, ka Jersikas pilskalns atradies iepriekš minētajā vietā. Izrakumi pilskalnā notikuši arī 1990-1997 (vad.Ē.Mugurēvičs).

Pētījumos atklāts, ka pilskalnā ir 100(75m liels plakums, bet senpilsēta, kas tam piekļaujas no Z, aizņem >10 ha lielu teritoriju. Plakums bijis apjozts ar valni, uz tā atradušies koka nocietinājumi. Pilskalnā konstatēti >10 apdzīvotības slāņi (1.gt. pr. Kr. -14.gs.) Visintensīvāk seno latgaļu kultūrai raksturīgā dzīve tur risinājusies 10- 13.gs. sākumam. Arheoloģiskajos izrakumos atsegtas nocietinājumu, dzīvojamo un saimniecības ēku paliekas, iegūts daudz senlietu (rotas, darbarīki, ieroči, iedzīves priekšmeti, keramika). Kultūras slāņa biezums pilskalnā sasniedz 2,5 m. Tā tuvumā atklāts arī latgaļu kapulauks, kurā izpētīti 32 10-14.gs. apbedījumi. 1209.g. vasarā vācu krustneši Jersikas pili nodedzināja. Pēc Visvalža nāves 13.gs. 30. gadu beigās tā kļuva par vācu nocietinājumu. Pēdējoreiz Jersikas pils minēta 1375., kad tās tuvumā Daugavu šķērsojis lietuviešu karaspēks.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012