Atbildes, kuras tu meklē
Kaujinieku ieroči
Konfiscētie ieroči
Kaujinieku grupa

Politiskās attiecības
Kari un nemieri


1905 - 1906

Kaujinieki

Bruņotu strādnieku vienību dalībnieki 1905.gada revolūcijas laikā; darbojās LSDSP vadībā (Latvijas sociāldemokrātijas pirmsākumi). Kaujinieku vienības lielākajos rūpniecības uzņēmumos sāka veidoties jau revolūcijas sākumā. Kaujinieku uzdevums bija apsargāt demonstrācijas un mītiņus, sodīt nodevējus un spiegus, atbrīvot arestētos un notiesātos biedrus (uzbrukums Rīgas centrālcietumam), kā arī traucēt valdības iestāžu darbu un savstarpējo sazināšanos. Aukstos ieročus strādnieki izkala rūpnīcās un fabrikās paši, bet šaujamos visbiežāk ieguva iebrūkot ieroču veikalos vai atbruņojot žandarmus. Vairākos rūpniecības uzņēmumos tika izgatavotas bumbas. Kaujinieki organizēja arī ieroču iepirkšanu ārzemēs. Naudu ieguva no ziedojumiem un uzbrukumos bankām.

Sevišķi aktīvi kaujinieki darbojās 1905.g. beigās un 1906.g. sākumā (1906 Latvijā darbojās ~1000 kaujinieku). Kaujinieku aktīvās darbības dēļ reakcionārajām monarhistiskajām organizācijām t.s. melnsimtniekiem neizdevās Latvijā izprovocēt ebreju grautiņus.

Pēc soda ekspedīciju ierašanās daudzi kaujinieki pievienojās mežabrāļiem.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012