Atbildes, kuras tu meklē
Latvijas Bankas ēka
Rīgas Rātsnams ar ieeju Diskonta bankā
Naudas novietošana Latvijas bankas seifos
Latvijas Zemnieku bankas akcija

Saimnieciskā dzīve


1920-1940

Kredītiestādes

1. pasaules kara laikā un P. Stučkas valdības mēnešos Latvijas kredītiestādes tika pilnīgi iznīcinātas. Tomēr 1920 VI Latvijā jau tika reģistrētas 37 jaunas kredītiestādes, kaut arī to darbību apgrūtināja naudas nestabilitāte, līdzekļu trūkums un iedzīvotāju nabadzība. Drīz pēc lata ieviešanas (1922 VIII) darbu sāka Latvijas banka (dib.1922.1.XI). Tā bija emisijas banka, kura pieņēma arī noguldījumus naudā. 1920-1930 Latvijā darbojās valsts bankas, komunālās bankas, akciju bankas (privātās un valsts), savstarpējās kredītbiedrības un krājaizdevumu sabiedrības. Bez Latvijas bankas bija vēl 3 valsts bankas: Valsts Zemes banka (dib.1922 V), Hipotēku banka (dib. 1924 IX) un Pasta krājkase (dib. 1924; Satiksmes ministrijas pārziņā). 1928 Latvijā darbojās 20 privātās akciju bankas. 1920.g. beigās Latvijā bija 36 savstarpējās kredītbiedrības un 605 krājaizdevumu kases.

Lielus zaudējumus privātajām kredītiestādēm nodarīja 1930-1932 ekonomiskā krīze, vairākas akciju bankas bija spiestas darbību pārtraukt.

Pēc 1934.g. 15. maija valsts apvērsuma valsts ieguva un nostiprināja monopolstāvokli kredīta jomā. 1935 IV Ministru kabinets nodibināja Latvijas kredītbanku, kurai tika dotas tiesības pārņemt un likvidēt grūtībās nonākušās kredītiestādes. Izveidoja arī 2 valsts akciju bankas - Latvijas Zemnieku kredīta banku (dib. 1936) un Vispārējo lauksaimniecības banku (dib. 1939). 1938.g. Ministru kabinets pieņēma jaunus akciju komercbanku statūtus, kuros tika noteikts, ka akciju bankas pamatkapitāls nevar būt mazāks par 3 milj. latu. Šādu prasību varēja izpildīt tikai 3 bankas. 1930.g. 2. pusē samazinājās arī savstarpējo kredītbiedrību skaits (1939.g. bija 28). Pakāpeniski tika likvidētas arī visas krājaizdevumu sabiedrību savienības (pēdējā 1940.g. 1.pusē - Latvijas Tautas banka).

Līdz ar šiem valdības pasākumiem privātā kredītiestāžu sistēma tika pilnīgi pakļauta valdībai un valsts iestāžu tiešai uzraudzībai.

Izmantotā literatūra:

  1. Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture. 1914-1945. Stokholma, 1968
  2. Latvijas kredītiestādes 20.gs. sākumā un šodien. R., 1994.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012