Atbildes, kuras tu meklē
Latkovskis Leonards

Latgaliešu etnogrāfas, folklorists, valodnieks un rakstnieks (1905-1991)

Leonarda Latkovska darbi

Grāmatas

Latkovskis Leonards. Direktors Dr. A. Broks / Leonards Latkovskis; red. Valentīna Unda. — Rēzekne : Latgolas Kultūras centra izdevniecība, 1998. — 47, [1] lpp. : portr.

Mūrnieks Donāts. Kōzas : Latgolas tradiciju ludzeņa / Donāts Mūrnieks; priekšv.aut. : Leonards Latkovskis; pēcv.aut. : V.Vonogs [t.i. V.Vanags]. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevniecība, 1990. — 63 lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Latkovskis Leonards. Kam pīdar [latgalīšu] volūda? / Leonards Latkovskis; L.Leikumas koment. // Acta Latgalica. — 9.[sēj.] (1997), 133.-137.lpp.

Latkovskis Leonards. Kū mes varim vuiceitīs nu Jaunzelandes vītu vōrdim ; J.Cybuļa un L.Leikumas koment. — Bibliogr. : 3 nos. // Acta Latgalica — 9.[sēj.] (1997) 160.-173.lpp.

Literatūra par Leonardu Latkovski

Borbals Ādolfs. Kārsavas ģimnāzijas direktoru atceroties : [sakarā ar izglīt. darbin. un valodn. Leonarda Latkovska 90.dz.d. : 1905-1991] / Ādols Borbals // Ludzas Zeme. — (1995, 13.sept.).

Bukšs Miķelis. Par mūsu ievērojamiem novadniekiem : [par pedagogiem Aloizu Broku (1898-1943), Leonardu Latkovski (1905-1991), Franci Strodu (1907-1999) : fragm. no grām. "Atmiņas un atziņas"] / Miķelis Bukšs // Varakļōnīts. — Nr.9 (2004, sept.), 11.lpp. – Turp. seko.

Jaunzeme A. Leonardam Latkovskim – 95 : [par valodn., folkl. un publicistam (1905-1991) velt. piemiņas pasākumu Bokānos] / A. Jaunzeme // Varakļōnīts. — 2000. — Nr.10 (okt.) 5.lpp.

Lasis Fricis. Skolotāja mācība : [par Pļaviņu pils. ģimn. skolotāju Leonardu Latkovski] / Fricis Lasis // Ziņas — Kuldīga. — (1996, 24.febr.).

Lasis F. Piedod, ka nepastāstīju — Daugavai krāču sen vairs nav... : [Belarmines koledžas prof., bij. Pļaviņu ģimn. skolot. Leonarda Latkovska (1905-1991)] / F.Lasis // Staburags. — (1991, 17.aug.), 2.lpp.

Salceviča Ilona. Rūtoj saule, rūtoj bite : Jāņi latgaliešu rakstos : [par Jāņu svinēšanas tradīciju atspoguļojumu Latgales rakstnieku Vladislava Lōča-Vaideāna, Antona Rupaiņa, Leonarda Latkovska, Heronima Tihovska darbos] / Ilona Salceviča // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.99 (2004, 22.jūn.), B8.lpp.

Salceviča Ilona. Ar savu stāju, ticību, tradīciju pasaules vējos : [par trimdas latgaliešu memuārlit. : topošās grām. "Latgale stāsta simts gadu" nod.] / Ilona Salceviča. –

Bibliogr. : 19.lpp. // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. – Nr.97 (2003, 1.jūl.), 19.lpp.

Spoģis A. Miris prof. Leonards Latkovskis : [valodn., folkl. un publicista (1905-1991) piemiņai] / A.Sproģis // Literatūra un Māksla. — (1991, 9.aug.), 2.lpp.