Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu strēlnieku formēšanās
1. Daugavgrīvas bataljona strēlnieki
Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona karogs
Daugavgrīvas strēlnieku bataljona karogs
Strēlnieku bataljona orķestris
3. Kurzemes bataljona latviešu strēlnieki
Latviešu strēlnieki pēc Februāra revolūcijas
Pastkartes
"Nav skaitā lieli"

Politiskās attiecības
Kari un nemieri
Tautības un etniskās grupas


1915 - 1916

Latviešu strēlnieku bataljoni

Līdz 1. pasaules karam Krievijas armijā nekrievu karaspēka vienību nebija. 1915.g. pavasarī, kad Vācijas karaspēks iebruka Kurzemē un virzījās uz Rīgu, Valsts domes deputāti J. Goldmanis un J. Zālītis panāca atļauju formēt atsevišķas latviešu karaspēka vienības. Tika ņemta vērā latviešu attieksme pret vācu baroniem un tas, ka aizstāvamā teritorija ir latviešu zeme, kā arī tas, ka jaunās patriotiskās vienības varēja izmainīt stāvokli frontē - padzīt vāciešus no Kurzemes vai vismaz atspiest tos tālāk no Rīgas. 1915.19.VII/1.VIII Ziemeļrietumu frontes virspavēlnieks ģen. M. Aleksejevs izdeva pavēli 1. Daugavgrīvas un 2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljonu izveidošanu no latviešu brīvprātīgajiem. Šajās nacionālajās vienībās tika atļauts lietot latviešu valodu, nēsāt īpašu krūšu nozīmi, kā arī lietot vienību karogus ar uzrakstiem krievu un latviešu valodā. Bataljonu formēšanai tika izveidota īpaša Organizācijas komiteja (pr-js J. Goldmanis). Rakstnieki K. Skalbe un A. Ķeniņš sarakstīja uzsaukumu "Pulcējaties zem latviešu karogiem!", ko parakstīja valsts domnieki J. Goldmanis un J. Zālītis.

Brīvprātīgo pieņemšanas punkti tika iekārtoti Latvijā un ārpus tās - vietās, kur bija apmetušies latviešu bēgļi vai evakuētie strādnieki (rūpnīcu evakuācija). Pieņēma jaunekļus un vīrus 17-35 gadu vecumam. (1915.g. 2. pusē pieteicās 6292, 1916.g. - 1,8 tūkst. brīvprātīgo). Ātri tika saformēti pirmie divi bataljoni, bet vēlāk arī 3. Kurzemes, 4. Vidzemes, 5. Zemgales, 6. Tukuma, 7. Bauskas un 8. Valmieras bataljoni. Pēc neilgām apmācībām, Rīgas pievārtē, jaunos bataljonus nosūtīja uz dažādiem frontes iecirkņiem.

1916.20.X/3.XI 8 latviešu strēlnieku bataljonus (vēlāk arī Latviešu strēlnieku rezerves bataljonu) reorganizēja un pārdēvēja par pulkiem, saglabājot to iepriekšējos nosaukumus un numerāciju. Pulkus apvienoja 2 brigādēs Ziemeļrietumu frontes 12. armijā.

Izmantotā literatūra:

  1. Bērziņš V. Latviešu strēlnieki - drāma un traģēdija. R., 1995.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012